НАКАЗ №45 від 28.08. 2017 р. «Про організований початок навчального року у дошкільному навчальному закладі №5»

НАКАЗ №46 від 28.08. 2017р. «Про інвентаризації в ДНЗ №5»

НАКАЗ №47 від 28.08.2017р. «Про розподіл функціональних обов’язків між адміністративними працівниками ДНЗ №5»

НАКАЗ №48 від 28.08.2017р. «Про призначення відповідального за технічний стан і безпечну експлуатацію системи газопостачання»

НАКАЗ №49 від 28.08.2017р. «Про виконання обов’язків завідувача ДНЗ №5, у разі його відсутності»

НАКАЗ №50 від 28.08 .2017 р. «Про здійснення профілактичного медичного огляду працівників ДНЗ №5»

НАКАЗ №51 від 28.08. 2017 р. «Про призначення відповідальної особи за організацію харчування дітей у дошкільному навчальному закладі №5»

НАКАЗ №52 від 28.08. 2017 р. «Про призначення відповідальної особи за зняття проби з готових страв»

НАКАЗ №53 від 28.08. 2017 р. «Про організацію харчування дітей у дошкільному навчальному закладі №5»

НАКАЗ №54 від 28.08. 2017 р. «Про харчування працівників дошкільного навчального закладу №5»

НАКАЗ №55 від 28.08. 2017 р. «Про попередження та профілактику респіраторних інфекцій у дітей в осінньо-зимовий період»

НАКАЗ №56 від 28.08. 2017 р. «Про організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у дошкільному навчальному закладі №5 у поточному навчальному році»

НАКАЗ №57 від 28.08. 2017 р. «Про проведення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей»

НАКАЗ №58 від 28.08. 2017 р. «Про призначення відповідальних за температурним режимом холодильників на харчоблоці»

НАКАЗ №59 від 28.08. 2017 р. «Про призначення відповідального за електрогосподарстві»

НАКАЗ №60 від 28.08. 2017 р. «Про створення комісії з розслідування та обліку нещасних випадків, аварій»

НАКАЗ №61 від 28.08. 2017 р. «Про призначення відповідальних осіб за організацію роботи з охорони праці у дошкільному навчальному закладі №5»

НАКАЗ №62 від 28.08. 2017 р. «Про організацію профілактичної роботи щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу»

НАКАЗ №63 від 28.08 .2017 р. «Про дотримання працівниками дошкільного навчального закладу Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей»

НАКАЗ №64 від 28.08. 2017 р. «Про проведення Тижня протипожежної безпеки у дошкільному навчальному закладі №5»

НАКАЗ №65 від 28.08. 2017 р. «Про заходи щодо охорони життя і здоров’я дітей, запобігання дитячого травматизму в осінній період»

НАКАЗ №66 від 28.08. 2017 р. «Про призначення відповідального за тепловим господарством»

НАКАЗ №67 від 28.08. 2017 р. «Про призначення громадського інспектора»

НАКАЗ №68 від 28.08. 2017 р. «Про забезпечення протипожежного захисту ДНЗ №5»

НАКАЗ №69 від 28.08. 2017 р. «Про призначення відповідального за облік військовозобов’язаних працівників ДНЗ №5»

НАКАЗ №70 від 28.08. 2017 р. «Про затвердження консультативного пункту в ДНЗ №5»

НАКАЗ №71 від 28.08. 2017 р. «Про організацію роботи з наступності в ДНЗ №5 і ЗОШ І-ІІІ ст. №2 в 2012018 навчальному році»

НАКАЗ №72 від 28.08. 2017 р. «Про організацію навчально-виховного процесу в ДНЗ №5 у 2017/2018 навчальному році»

НАКАЗ №73 від 28.08. 2017 р. «Про організацію роботи з охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою в ДНЗ №5»

НАКАЗ №74 від 28.08. 2017 р. «Про організацію методичної роботи з педагогами в 2017/2018 н.р.

НАКАЗ №75 від 02.09. 2017 р. «Про організацію харчування дітей у ДНЗ №5 у 2017/2018 навчальному році»

НАКАЗ№76 від 02.09. 2017 р. «Про проведення Олімпійського тижня»

НАКАЗ №77 від 14.09. 2017 р. «Про утворення атестаційної комісії І рівня при ДНЗ №5 у 2017/2018 навчальному році»

НАКАЗ №78 від 14.09. 2017 р. «Про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості працівників ДНЗ №5»

НАКАЗ №79 від 14.09. 2017 р. « Про організацію проведення моніторингових досліджень в ДНЗ №5 у 2017/2018 навчальному році»

НАКАЗ №80 від 10.11. 2017 р. «Про організацію чергування в ДНЗ №5 в святкові дні 14-16 жовтня 2017 року»

НАКАЗ №81 від 23.10. 2017 р.«Про атестацію педагогічних працівників у 2017/2018 навчальному році»

НАКАЗ №82 від 24.10. 2017 р. «Про участь в відкритій виставці «Освіта Харківщини ХХІ століття» м. Харків»

НАКАЗ №83 від 07.11. 2017 р. «Про проведення перевірки знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності»

НАКАЗ №84 від 07.11. 2017 р. «Про призначення відповідального за електрогосподарство»

НАКАЗ №85 від 07.11. 2017 р. «Про проведення атестації робочих місць працівників харчоблоку та пральні ДНЗ №5 за умовами праці для визначення права працівників на пільги та компенсації за роботу в шкідливих і важких та особливих умовах праці»

НАКАЗ №86 від 07.11.2017 р. «Про підсумки роботи ДНЗ №5 щодо обліку та охопленню освітою дітей дошкільного віку у 2017 році»

НАКАЗ №87 від 07.11. 2017 р. «Про призначення відповідального за знімання показників з лічильників (тепла, води, електрообладнання)»

НАКАЗ №88 від 07.11. 2017 р. «Про організацію та проведення цивільного захисту в дошкільному навчальному закладі №5»

НАКАЗ №89 від 07.11. 2017 р. «Про проведення комплексного вивчення групи №8»

НАКАЗ №90 від 07.11. 2017 р. «Про проведення тематичного вивчення»

НАКАЗ №91 від 01.12. 2017 р. "Про запобігання дитячого травматизму взимку"

НАКАЗ "92 від 01.12. 2017 р. "Про заходи щодо забезпечення безпеки під час проведення новорічних свят"

НАКАЗ №93 від 18.12.2017 Про організацію чергування в ДНЗ №5 у вихідні та святкові дні з 23-25, 30-31 грудня 2017 по 01січня, 06-08 січня 2018 року

НАКАЗ №94 від 26.12.2017 Про призначення відповідальної особи за впровадження проекту «КУРС: Дошкілля»

НАКАЗ №1 від 02.01.2018р. Про затвердження номенклатури справ ДНЗ №5 на 2018рік

НАКАЗ №2 від02.01.2018р. Про затвердження комісії для списання твердого і м’якого інвентарю

НАКАЗ №3 від 02.01.2018р. Про створення комісії на прийняття матеріальних цінностей безповоротної допомоги, дарунка

НАКАЗ №4 від 02.01.2018р. Про роботу зі зверненнями громадян та затвердження графіка прийому громадян

НАКАЗ №5 від 02.01.2018р. Про підготовку проекту графіка відпусток на рік

НАКАЗ №6 від 02.01.2018р. Про затвердження складу комісії з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини

НАКАЗ №7 від 02.01.2018р.Про призначення відповідальної особи за проведення вступного інструктажу

НАКАЗ №8 від02.01.2018р. Про призначення постійно діючої комісії з навчання та перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

НАКАЗ №9 від 18.01.2018р. Про підсумки роботи щодо організації харчування дітей у 2017 році

НАКАЗ №10 від 18.01.2018р. Про виконання річного плану роботи

НАКАЗ №11 від 19.01.2018р. Про виконання річного плану роботи

НАКАЗ №12 від 25.01.2018р.Про призначення відповідального за повідомлення до Державної фіскальної служби про прийняття працівників на роботу в ДНЗ №5

НАКАЗ №13 від 30.01.2018р. Про відкриття інклюзивної групи у ДНЗ № 5

НАКАЗ №14 від 30.01.2018р. Про впровадження інклюзивної освіти у дошкільному навчальному закладі №5 «Малятко»

НАКАЗ №15 від 07.02.2018р. Про підсумки роботи реалізації Базового компоненту дошкільної освіти за I півріччя та завдання на II півріччя 2017/2018 н.р. ЗДО №5

НАКАЗ №16 від 07.02.2018р. Про встановлення розміру батьківської плати за утримання дітей у ЗДО у 2018 році

НАКАЗ №17 від 07.02.2018р. Про посилення контролю за дотриманням протипожежного стану в ЗДО №5

НАКАЗ №18 від 13.02.2018р. Про проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

НАКАЗ № 19 від 13.02.2018р. «Про проведення вступного інструктажу»

НАКАЗ № 20 від 13.02.2018р. Про результати тематичного вивчення

НАКАЗ №21 13.02.2018р. Про результати комплексного вивчення «Організація розвивального середовища в І молодшій групі №9

НАКАЗ №22 від 22.02.2018р. Про введення в дію інструкцій з охорони праці.

НАКАЗ №23 від 22. 02 2018р. Щодо виконання Плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру в ДНЗ №5 на 2018 рік

НАКАЗ №24 від 28.02.2018 р. Про організацію чергування в ДНЗ №5 святковий день 8 Березня 2018 року.

НАКАЗ №25 від 23.0232018 р. Про відрядження в м. Харків Клементьєвої Я.Л.

НАКАЗ №26 від 23.03.2018 р. Про підготовку та проведення Тижня

безпеки дитини, комплексного об’єктового тренування та протипожежного тренування в ДНЗ №5.

НАКАЗ №27 від 23.03.2018 р. Про попередження дитячого травматизму у весняний період 2018 року.

НАКАЗ №28 від 23.03.2018 р. Про призначення відповідальних

осіб за пожежну безпеку.

НАКАЗ №29 від 02.04.2018 р. Про проходження працівниками

інструктажів з питань пожежної безпеки.

НАКАЗ №30 від 02.04.2018 р. Про організацію і проведення Фестивалю «Крок до зірок-2018» для обдарованих вихованців ДНЗ №5.

НАКАЗ №31 від 02.04.2018 р. Про організацію чергування в ДНЗ №5

святкові дені 7-9 квітня 2018 року.

НАКАЗ №32 від 02.04.2018 р. Про введення в дію інструкцій з охорони. НАКАЗ №33 від 10.04.2018 р праці. Про оголошення подяки.

НАКАЗ №34 від 10.04.2018 р. Про виконання річного плану роботи.

НАКАЗ №35 від 23.04.2018 р. Про організацію чергування в ДНЗ №5

святкові дені 28, 29, 30 квітня та 01 травня 2018 року.

НАКАЗ №36 від 24.04.2018 р. Щодо проведення Дня охорони праці.

НАКАЗ №37 від 24.04.2018 р. Про проведення травневого методичного тижня.

НАКАЗ №38 від 24.04.2018 р. Про організацію роботи з обліку та охоплення дітей у 2018 році в ДНЗ №5.

НАКАЗ №39 від 03.05.2018 р. Про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості вихованців та працівників ДНЗ №5.

НАКАЗ №40 від 03.05.2018 р. Про чергування в ДНЗ №5 на святкові дні 09, 26,27,28 травня 2018 року.

НАКАЗ №41 від 17.05.2018 р. Про оголошення подяки.

НАКАЗ №42 від 17.05.2018 р. Про відрядження Матющенко Н.О.

НАКАЗ №43 від 18.05.2018 р. Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2018 року.

НАКАЗ №44 від 18.05.2018 р. Про запобігання дитячого травматизму у літній період 2018 року.

НАКАЗ №45 від 06.06.2018 р. Про підготовку матеріально- технічної бази до 2018-2019 нового навчального року та до роботи в осінньо- зимовий період 2018/2019 років.

НАКАЗ №46 від 19.06.2018 р. Про організацію чергування в ДНЗ №5 святкові дені 28, 29, 30 червня та 01 липня 2018 року.

НАКАЗ №47 від 19.06.2018 р. Про відрядження педагогічних працівників закладів освіти для участі у навчанні з інклюзивної освіти.

НАКАЗ №48 від 20.08.2018 р. Про чергування в ДНЗ №5 24,25,26 серпня 2018 року.

НАКАЗ №49 від 23.08.2018 р. Про проведення тарифікації педагогічних працівників ДНЗ №5.

НАКАЗ №50 від 23.08.2018 р. Про результати роботи з оздоровленням дітей у літній період.

НАКАЗ №51 від 23.08.2018 р. Про організований початок начального року у дошкільному навчальному закладі №5.

НАКАЗ №52 від 23.08.2018 р.Про проведення інвентаризації в дошкільному навчальному закладі №5.

НАКАЗ №53 від 23.08.2018 р.Про розподіл функціональних обов'язків між адміністративними працівниками ДНЗ № 5.

НАКАЗ №54 від 23.08.2018 р.Про призначення відповідального за технічний стан і безпечну експлуатацію системи газопостачання.

НАКАЗ №55 від 23.08.2018 р.Про виконання обов'язків завідувача ДНЗ №5, у разі його відсутності.

НАКАЗ №56 від 23.08.2018 р.Про здійснення профілактичного медичного огляду працівників дошкільного навчального закладу №5.

НАКАЗ №57 від 23.08.2018 р.Про призначення відповідальної особи за організацію харчування дітей у дошкільному навчальному закладі №5.

НАКАЗ №58 від 23.08.2018 р.Про призначення відповідальної особи за зняття проби з готових страв.

НАКАЗ №59 від 23.08.2018 р.Про організацію харчування дітей у дошкільному навчальному закладі №5.

НАКАЗ №60 від 23.08.2018 р.Про харчування працівників дошкільного навчального закладу №5.

НАКАЗ №61 від 23.08.2018 р.Про попередження та профілактику респіраторних інфекцій у дітей в осінньо-зимовий період.

НАКАЗ №62 від 23.08.2018 р.Про організацію фізкультурно-оздоровчої

та спортивно-масової роботи у дошкільному навчальному закладі №5 у поточному навчальному році.

НАКАЗ №63 від 23.08.2018 р.Про проведення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей.

НАКАЗ №64 від 23.08.2018 р.Про призначення відповідальних за температурним режимом холодильників на харчоблоці.

НАКАЗ №65 від 23.08.2018 р.Про призначення відповідального за електрогосподарство.

НАКАЗ №66 від 23.08.2018 р.Про створення комісії з розслідування та обліку нещасних випадків, аварій.

НАКАЗ №67 від 23.08.2018 р.Про призначення відповідальних осіб за організацію роботи з охорони праці у дошкільному навчальному закладі.

НАКАЗ №68 від 23.08.2018 р.Про організацію профілактичної роботи щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед учасників навчально – виховного процесу.

НАКАЗ №1 від 02.01.2019р. «Про затвердження номенклатури справ ДНЗ №5 на 2019рік»

НАКАЗ №2 від 02.01.2019р. «Про затвердження комісії для списання твердого і м’якого інвентарю»

НАКАЗ №3 від 02.01.2019р. «Про створення комісії на прийняття

матеріальних цінностей безповоротної допомоги, дарунка»

НАКАЗ №4 від 02.01.2019р. «Про роботу зі зверненнями громадян та затвердження графіка прийому громадян»

НАКАЗ №5 від 02.01.2019р. «Про підготовку проекту графіка відпусток на рік»

НАКАЗ №6 від 02.01.2019р. « Про затвердження складу
комісії з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини»

НАКАЗ №7 від 02.01.2019р. «Про призначення відповідальної особи

за проведення вступного інструктажу «

НАКАЗ №8 від 02.01.2019р. «Про призначення постійно діючої комісії

з навчання та перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності»

НАКАЗ №9 від 02.01.2019р. «Про підсумки роботи з безпеки життєдіяльності та профілактичної роботи з питань запобігання всіх видів дитячого травматизму в ДНЗ №5»

НАКАЗ №10 від 02.01.2019р. «Про затвердження плану-графіку підвищення кваліфікації педагогічних працівників в ДНЗ №5 на січень 2019 року»

НАКАЗ №11 від 15.01.2019р. «Про підсумки роботи з цивільного захисту в ДНЗ №5 у 2018 році»

НАКАЗ №12 від 02.01.2019р. «Про підсумки роботи щодо організації харчування дітей у 2018 році»

НАКАЗ №13 від 18.02.2019р. «Про затвердження плану-графіку підвищення кваліфікації педагогічних працівників в ДНЗ №5 на лютий 2019 року»

НАКАЗ №14 від 28.02.2019 « Про організацію чергування в ДНЗ №5 на святкові дні з 8 по 10 березня 2019 року»

НАКАЗ №15 від 28.02.2019 « Пропосилення контролю за дотриманням протипожежного стану в ДНЗ №5»

НАКАЗ №16 від 11.03.2019р. «Про затвердження плану-графіку підвищення кваліфікації педагогічних працівників в ДНЗ №5 2019 року»

НАКАЗ №17 від 11.03.2019р. «Про розробку заходів щодо покращенняпротипожежного стану в ДНЗ №5 на 2019 рік»

НАКАЗ №18 від 11.03.2019р « Пробезпечну експлуатацію електрогосподарства,та розробку плану заходів на 2019 рік»

НАКАЗ №19 від11.03.2019р. «Про попередження дитячого травматизму у весняний період 2019 року»

НАКАЗ №20 від 20.03.2019р. «Про результати атестації педагогічних працівників у 2018/2019 навчальному році»

НАКАЗ №21 від29.03.2019р. «Про встановлення 11 тарифного розряду Матющенко Н.О.»

НАКАЗ №22 від 29.03.2019р. «Про організацію та проведення «Тижня безпеки дитини»

НАКАЗ №23 від 29.03.2019р. «Про проведення практичного тренінгу з евакуації»

НАКАЗ №24 від 09.04.2019р. «Про підсумки «Тижня безпеки дитини» НАКАЗ №25 від 22.04.2019р. « Щодо проведення Дня охорони праці»

НАКАЗ №25 від 22.04.2019р. « Щодо проведення Дня охорони праці»

НАКАЗ №26 від 22.04.2019р. « Про чергування по ДНЗ №5 у квітні-травні 2019 року»

НАКАЗ №27 від 22.04.2019р. « Про організацію і проведенняспортивного свята «Тато, мама, я - спортивна сім`я-2019»

НАКАЗ №28 від 22.04.2019р «Про проведення «Тижня безпеки дорожнього руху»

НАКАЗ №29 від 03.05.2019р «Про організацію роботи щодо оздоровлення та запобігання дитячого травматизму в ДНЗ №5 у літній період 2019 року»

НАКАЗ №30 від від 10.05.2019р «Про направлення на курси підвищення кваліфікації Бородавку Г.В.»

НАКАЗ №31 від 10.05.2019 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку у 2019 році»

Кiлькiсть переглядiв: 742