/Files/images/План заходів 001.jpg

План заходів, спрямованих на запобігання та протидіюбулінгу (цькуванню) в КЗ "ЗДО № 5" на 2021/2022 н.р.

№ з/п Заходи Термінпроведення Відповідальний
Нормативно-правовезабезпечення
1 Створення нормативно-правовоїбазищодозабезпеченнязапобігання та протидіїбулінгу упродовж року Директор
2 Наданняінформації батькам, педагогам, розгляд на засіданняхвиробничихнарад, оновленняінформації на веб-сайті закладу з проблемизапобігання та протидіюбулінгу упродовж року Вихователь – методист
3 Невідкладнеінформуваннявідповіднихорганів, визначених Законом Українивід 18.12.2018 № 2657-VIII«Про внесеннязмін до деякихзаконодавчихактівУкраїнищодопротидіїбулінгу (цькуванню)», у разівиявленнявипадкубулінгу у разівиявленнявипадку Директор
Робота з педагогами та колективом
4 Організація і проведеннятематичноготижня «Я маю право!» грудень Вихователь – методист
5 Консультація: «Як виявитижорстокеставлення до дитини в сім’ї» грудень Вчитель - логопед
6 Проведення круглого столу «Профілактикажорстокогоповодження з дітьми» січень Вихователь – методист
7 Консультація: «Дошкільники та їх права і обов’язки» січень Вихователь - методист
8 Інформаційно-просвітницькі заходи з учасникамиосвітньогопроцесу з питаньзапобігання і протидіїбулінгу лютий Вихователь – методист
Робота з дітьми
9 Обтеженнядітей та сімей з «групиризику» жовтень-листопад Вчитель - логопед
10 Бесіда «Мої права та обов’язки» грудень Педагоги
11 Організація та проведення занять та бесід, щоформують у дітейуявлення про толерантність по відношенню до різних людей, справедливість, порядність грудень Педагоги
12 Корекційно-розвивальнізаняття з дітьми старших груп січень Педагоги
13 Перегляд та обговореннямультфільму «» лютий Педагоги
14 Організаціявиставкималюнків «Я маю право» березень Педагоги
Робота з батьками
15 Активізуватипросвітницьку роботу з питаньправовоїосвітисеред родин вихованців Протягом року Педагоги
16 Забезпечитиконсультативнудопомогу батькам з питаньсоціально-правового захистудошкільників (за потребою) Протягом року Вчитель – логопед,вихователь – методист, педагоги
17 Розміщення нормативно-правовихдокументів, телефонівдовіри на інформаційних стендах та веб-сайті ЗДО для ознайомленнябатьківськоїгромадськості вересень Громадськийінспектор
18 Семінар-практикум «Бадьківський порадник» (наданнядопомоги молодим батькам у побудовібатьківсько-дитячихстосунків) жовтень, грудень-лютий Директор, вчитель - логопед, вихователь – методист, педагоги
19 Оновлення інформаційнихбатьківських куточківз питань протидії булінгу. вересень Педагоги
20 Консультація: «Індивідуальніособливості дитини» грудень Вчитель - логопед
21 Консультація: «Правоваосвіта для маленькоїдитини» січень Вихователь-методист
22 Педагогічна година: «Ось такий наш дитсадок. Обговоренняінклюзивнихцінностей та толерантного відношення» квітень Вихователь-методист
Кiлькiсть переглядiв: 107