. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №5

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №5 «Малятко» комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області розташований за адресою:

½ мікрорайон м. Первомайський Харківської області

Функціонує дошкільний навчальний заклад з 1966 року;

проектна потужність 220 дітей;

в закладі працює 11 груп з наповнюваністю:

група №9 перша молодша група №10 перша молодша група №2 друга молодша група №4 друга молодша група №5 друга молодша група №1 середня група №6 середня група №8 асередня група №3 старша група №11 старша група №7 старша логопедична
Кіль кість дітей 22 21 22 23 24 25 25 25 21 22 17

Всього 240 дітей.

За останні роки у дошкільному навчальному закладі функціонує 11 груп, в

яких:

2011/2012 навчальному році 240 дітей,

2012/2013 навчальному році 239 дітей.

2013/2014 навчальному році 239 дітей

2014/2015 навчальному році 239 дітей

2015/2016 навчальному році 230 дітей

2016/2017 навчальному році 240 дітей

2017/2018 навчальному році 247 дітей

2018/2019 навчальному році 240 дітей

У дошкільному закладі вільна 1 групова кімната, в якій розташовано

спортивний зал.

Музична зала оснащена необхідним обладнанням, музичними інструментами.

У закладі працює 8 груп з 9 годинним перебуванням дітей 2 групи з 10,5 годинним перебуванням дітей, 1 група з 12 годинним перебуванням дітей.

Для дітей з вадами мовлення працює логопедична група

У дошкільному навчальному закладі працює 2 групи для дітей раннього віку, 9 груп для дітей дошкільного віку

СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Дата народження Посада Кваліфікаційна категорія, звання Загальний стаж педагогічної роботи
1. Аванесова Ольга Миколаївна 13.06.1977 муз. керівник 9 тарифний розряд 3р6м2д
2. Аксьонова Валентина Олексіївна 14.02.1957 вихователь старшої групи 11 тарифний розряд 30р11м15д
3 Бородавка Ганна Володимирівна 18.10.1965 вихователь ІІ молодшої групи спеціаліст 13р8м16д
4 Волохова Олена Іванівна 13.10.1977 вихователь І молодшої групи 11 тарифний розряд 11р04м25д
5 Дігтяр Ольга Борисівна 19.04.1972 вчитель-логопед спеціаліст І категорія 25р0м16д
6 Засядьвовк Людмила Леонідівна 06.03.1953 вихователь старшої групи спеціаліст 36р00м00д
7 Іваненко Лариса Володимирівна 08.12.1964 інструктор з фізкультури спеціаліст 30р08м14д
8 Інькова Любов Михайлівна 26.04.1965 вихователь старшої групи 11 тарифний розряд 33р02м00д
9 Климентьєва Ганна Петрівна 12.02.1950 вихователь старшоїї групи спеціаліст 37р00м00д
10 Климентьєва Яна Леонідівна 04.08.1991 праактичний психолог, вихователь ІІ молодшої групи спеціаліст 08р11м24д
11 Коваленко Ірина Анатоліївна 12.06.1982 вихователь середньої групи 11 тарифний розряд 13р08м00д
12 Колєсова Людмила Іванівна 11.01.1963 вихователь середньої групи муз.керівник 11 тарифний розряд 18р00м00д
13 Колісник Світлана Олексіївна 17.12.1976 вихователь І молодшої групи 11тарифний розряд 17р09м02д
14 Кофан Світлана Петрівна 20.03.1961 завідувач спеціаліст 37р02м09д
15 Літвінова Марина Іванівна 22.09.1979 д/в спеціаліст І категорія 18р10м13д
16 Лисьонкова Тетяна Степанівна 28.10.1969 вихователь ІІ молодшої групи 11 тарифний розряд 17р1м27д
17 Матющенко Надія Олександрівна 03.10.1957 вихователь-методист вища категорія, старший вихователь 38р00м16д
18 Міщенко Марина Олександрівна 12.04.1992 асистент вихователя 11 тарифний розряд 0р2м0д
19 Рубан Тетяна Вікторівна 02.06.1960 вихователь І молодшої групи 11 тарифний розряд 27р09м15д
20 Самілик Олена Володимирівна 07.10.198 вихователь середньої групи спеціаліст 6р1м 25д
21 Сердюк Олена Анатоліївна 29.11.1973 вихователь старшої групи муз.керівник 11 тарифний розряд 18р01м26д
22 Товкач Тетяна Володимирівна 30.10.1972 вихователь середньої групи спеціаліст 13р11м00д
23 Ярошенко Вікторія Іванівна 04.03.1989 вихователь середньої групи спеціаліст 1р8м21д

Завідувач ДНЗ №5 С.П. Кофан

П.І.Б. педагога Посада Рік нар. Осві та Резу льтат атест. Звання Стаж робо ти Стаж роботи у д/з
1. Кофан С.П. завідувач 20.03.61 вища спеціаліст 37років 21років
2. Матющенко Н.О. вихователь методист 03.10.57 вища вища категорія старший вихователь 38років 32 рік

Кількісний та якісний склад педагогічних кадрів

дошкільного навчального закладу

АНАЛІЗ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

ЗА МИНУЛИЙ 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Дошкільний навчальний заклад –ясла-садок- №5 комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад.

Діяльність закладу у 2018/2019 навчальному році була підпорядкована виконанню вимог таких нормативних документів та законодавчих актів, як Конституція України, Декларація прав дитини, Конвенція ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Охорона здоров’я дітей», «Про мови», «Про захист дитинства», державних програм «Освіта» (Україна XXI століття), «Діти України».

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти, та планом роботи на 2018/2019 навчальний рік, колектив закладу зосередив увагу на пошуку оптимальних способів навчання та виховання дітей, збереження та зміцнення їх фізичного й психічного здоров’я, створення необхідних передумов для досягнення кожним дошкільником реально можливого для нього в даний період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено державними освітніми програмами.

Стан і розвиток мережі ДНЗ

Зусилля педагогічного колективу закладу були спрямовані на реалізацію методичної теми закладу «Підвищекння професійної компетентності педагогів в умовах оптимізації інноваційних підходів в жєиттєвому просторі дошкільного навчального закладу».

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти, та планом роботи на 2018/2019 навчальний рік, колектив закладу зосередив увагу на пошуку оптимальних способів навчання та виховання дітей, збереження та зміцнення їх фізичного й психічного здоров’я, створення необхідних передумов для досягнення кожним дошкільником реально можливого для нього в даний період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено державними освітніми програмами.

Здійснення освітньої роботи з дітьми, а також врахування запитів батьків і громади спрямувало заходи, які проводилися в закладі, на виконання таких пріоритетних завдань:

- реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти, різних форм її здобуття, 100% охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою, створення умов для особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей;

- виховання підростаючого покоління у традиції гармонійного співіснування з природою, формування еколого-валеологічної культури особистості дошкільника шляхом розвитку естетичних, інтелектуальних, гуманістично-спрямованих почуттів у ставленні до природи;

- формування мотивації педагогів до особистісного вдосконалення та фахового зростання, заохочення його до творчих ініціативних кроків, власного експериментування;

Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем з режимом роботи 9 годин. Вихідні дні субота, неділя, святкові, тощо. Щоденний графік роботи груп загального розвитку з 7.00 до 16.00, дві чергові групи працюють з 7.00 до 17.30 годин, одна чергова група працює з 6.30 до 18.30 годин

Заклад працює за освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина».

Формування дитячого контингенту та наповнюваність груп в закладі здійснюється згідно вимог діючого законодавства, на підставі наказів МОН України від 27.03.2006 №240/165 «Про порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»; від 20.02.2002 №128 «Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу; від 25.05.2011 №1/9-389 «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» та власного статуту.

На початок 201682019 навчального року в дошкільному закладі було відкрито 10 груп, із них 3 групи дітей раннього віку, 7 груп дітей дошкільного віку.

№ та назва групи Вікові групи Кількість дітей
№1 «Колобок» Друга молодша група 23
№2 «Калинка» Старша логопедична група 28
№3 «Веселі малята» Середня група 27
№4 «Веселка» Старша група 27
№5 «Дзвіночок» Перша молодша група 25
№6 «Сонечко» Друга молодша група 24
№8 «Журавлик» Друга молодша група 22
№9 «Вишенька» Група дітей раннього віку 23
№10 «Квіточка» Група дітей раннього віку 22
№11 «Дюймовочка» Середня група 26

Діти зараховуються у дошкільний навчальний заклад за заявою батьків, медичною довідкою про стан здоров’я та про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини; для зарахування дитини до логопедичної групи – за висновком та направленням ПМПК.

Облік дітей, які відвідують заклад, здійснюється вихователями кожної вікової групи в «Журналі обліку щоденного відвідування групи дітьми», який пронумерований, прошнурований, завірений печаткою завідувача.

Протягом року велася робота по оптимізації мережі.

У дитячому закладі постійно проводилися : «Дні відчинених дверей», міні збори серед мешканців мікрорайону, виступи творчих груп дітей перед мешканцями мікрорайону, велася робота з батьками по залученню дітей до дитячого закладу.

Педагогами проведено роботу по залученню дітей, що не охоплені дошкільною освітою, особливо п’ятирічного віку, тому усі діти п’ятирічного віку мікрорайону відвідують дошкільні заклади.

Усього дітей по мікрорайону 299

Охоплення дітей по мікрорайону старшого дошкільного віку 100%

Рік народження Кількість дітей Охоплені дошкільною освітою % охоплення дошкільною освітою
2010 54 54 100
2011 56 44 79
2012 64 38 59
2013 58 34 59
2014 50 29 58
2015 24 12 50
2016 19 0 0

Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону

Кадрове забезпечення

Забезпеченість педагогічними кадрами, відповідно до штатного розкладу складає 96%. Вакансія музичного керівника. У закладі працюють 1-завідувач, 1- вихователь-методист, 16- вихователів та вузькі спеціалісти: 1- музичний керівник, 1- вчитель-логопед, 1- інструктор з фізичної культури.

В закладі працює 21 педагогічний працівник.

Віковий склад педагогів:

Віковий склад педагогів Кількість педагогів
1 20 – 25 років -
2 25 – 35 років 3 (14%)
3 35 – 45 роів 6 (29%)
4 45 – 55 років 7 (33%)
5 55 і старші 5 (24%)

За віком переважають педагоги від 45 до 55 років, тому при прийомі на роботу, при наявності вакантних місць, віддається перевага молодим спеціалістам.

Враховуючи педагогічний стаж маємо:

Педагогічний стаж педагогів Кількість педагогів
1 1-10 років 2 (10%)
2 10-15 років 4 (19%)
3 15-20 років 3 (14%)
4 більше 20 років 12 (57%)

За стажем роботи переважають досвідчені педагогічні працівники, педагогічний стаж яких складає понад 20 років.

Освітній рівень педагогів:

повна вища освіта – 13 чол (62%);

базова вища – 4 чол (19%)

неповна вища освіта – 4 чол (19%)

В закладі постійно ведеться робота щодо підвищення освітнього рівня педагогічних працівників.

Підвищення кваліфікації педагогів проходить відповідно до перспективного плану, який виконується на 100%. Так у 2016/2017 навчальному році підвищення кваліфікації при комунальному вищому навчальному закладі «Харківська академія неперервної освіти» пройшла вихователь Стифанищена Г.М.

В цьому навчальному році згідно перспективного плану чергової атестації жоден педагог не проходив атестацію. Заяв на позачергову атестацію від педагогів не поступило. Тому у цьому навчальному році педагоги атестацію не проходили.

Загалом за наслідками атестації, педагоги дошкільного навчального закладу ма­ють такі кваліфікаційні категорії:

Кваліфікаційні категорії педагогів Кількість педагогів
1 «Спеціаліст вищої категорії» 1 (5%)
2 «Спеціаліст І категорії» 1 (5%)
3 «Спеціаліст ІІ категорії» 1 (5%)
4 «Спеціаліст» 9 (42,5%)
5 9 тарифний розряд 9 (42,5%)

Заохочення педагогічних працівників в закладі здійснюється на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 30.07.2013 № 1047 «Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України». Клопотання щодо нагородження подається адміністрацією закладу за підсумками навчального року та за значні досягнення в реалізації державної політики в галузі дошкільної освіти, навчання і виховання підростаючого покоління, за багаторічну сумлінну працю, упровадження сучасних методів навчання і виховання, тощо. За 2016/2017 навчальний рік відзначено педагогів. Диплом 1 ступеня відділу освіти Первомайської міської ради отримала творча група педагогів. Подяку відділу освіти Первомайської міської ради Харківської області оголошено Іваненко Ларисі Володимирівні, інструктору з фізичної культури

З метою соціального захисту працівників закладу :

- оптимально розподілено навантаження між працівниками ,

- ведеться доплата за шкідливі умови праці,

- надавалася доплата за вислугу років,

- відпустки надавалися за бажанням працівників,

- надавалася додаткова оплачувана відпустка одиноким матерям та

жінкам, які мають двох дітей до 15 років,

- була виплачена грошова винагорода педагогам,

- працівники отримують кошти на оздоровлення,

- профспілкою ДНЗ надавалась матеріальна допомога.

Виховна та навчальна робота

Протягом року робота з дітьми у дитячому закладі велася згідно річного плану. Велика увага наділялася вихованню культурно – гігієнічних навичок, творчих здібностей , моральних якостей, формуванню особистості кожної дитини, фізичному, музичному вихованню. В дошкільному закладі проводились свята, розваги, конкурси. Найбільше запам’яталися: розваги - «Тато, мама і я - спортивна сім’я», «Козацькі розваги», «Дитячій зорепад», «Моя родина - моя Батьківщина»; конкурси – «Розумники й розумниці», «Олімпійські надії – 17»

План роботи виконано в повному обсязі. Крім того слід відзначити , що виконано план роботи з дітьми, що не відвідують дитячій заклад, план наступності зі школою, план роботи з талановитими та обдарованими дітьми у кожній віковій групі.

Змістовно пройшли тематичні тижні : протипожежної безпеки, правової освіти, здібних, талановитих та обдарованих дітей, роботи з батьками, тиждень зоров’я та фізкультури.

Працюючи над художньо-естетичним розвитком дітей педагоги приділяли увагу проведенню ранків, розваг, конкурсів, народних свят під керівництвом музичних керівників: Аванесової О.М., Сердюк О.А., Колесової Л.І. Вони підготували і провели з дітьми казки – драматизації, музичні опери, музичні ігри, що сприяло розвиткові творчих здібностей дітей, вихованню естетичного смаку, збагачувало духовну культуру дітей. Музичні керівники наділяють багато уваги роботі над розвитком музичних здібностей дітей засобами фольклору та розвиткові хореографічних здібностей мальків. Найбільш вдалими були розваги : «Українські вечорниці», «Родинне свято», «Весняний водограй» та ін.

Належна увага наділялась фізичному вихованню дітей. Заняття з фізкультури проходили на свіжому повітрі, або в обладнаній відремонтованій залі, з використанням нетрадиційних, новітніх педагогічних технологій. Завдяки наполегливій праці інструктора з фізичного виховання Іваненко Л. В. проведено спортивні свята, розваги, змагання, естафети . На високому рівні пройшли розваги «Тато, мама і я - спортивна сім’я», «Козацькі розваги», конкурс «Олімпійські надії – 17»

Команда ДНЗ посіла ІІ місце на міській спортивній олімпіаді «Олімпійські надії - 2017» серед дітей старших груп дошкільних навчальних закладів та була нагороджена грамотою Первомайського міського відділу освіти.

Значна увага наділялася формуванню мовленнєвої компетентності дітей.

Педагогічний колектив працює над мовленнєвим розвитком дітей, формуванням мовленнєвої культури спілкування. Слід відзначити роботу логопеда в цьому напрямку, яка наділяє значної уваги формуванню граматично правильного мовлення, збагаченню словникового запасу дітей. Логопед Дігтяр О.Б. працює не тільки з дітьми, але й з батьками, даючи поради, консультації, проводячи бесіди, практичні заходи. Так у цьому навчальному році проведено 34 консультації для батьків, 8 для педагогів.

Результати її роботи досить значні, більшість дітей на кінець року оволоділи правильною вимовою звуків.

На початок року в логопедичній групі було 17 дітей, на кінець року 16 дітей, 1 дитина вибула

Виправлено мову - 12 дітей.

Значно покращилася мова – 1 дитини.

Подальших занять потребують – 3 дітей.

Значної уваги розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування наділялося при проведенні роботи з дітьми старшої групи №4 вихователем Сердюк О.А. та №2 Коваленко І.А., з дітьми молодшого віку групи №3 вихователями Рубан С.М. та Климентьєвою Я.Л. Творча група нашого дошкільного навчального закладу у складі вихователів: Тищенко С.Д., Климентьєвої Г.П., Аксьонової В.О., Волохової О.І, Засядьвовк Л.Л. у цьому навчальному році підготувала посібник «Дітям читаємо – мудрості та розуму навчаємо», який відзначено диплом 1 ступеня відділу освіти Первомайської міської ради.

Тематична перевірка стану роботи з розвитку зв’язного мовлення дітей в дошкільному навчальному закладі та роботи з грамоти показала, що робота ведеться згідно плану, з застосуванням нестандартних, новітних технологій, інтерактивних методик. Вищі показники мають діти старших груп №4 та №2, середньої групи №3, молодших груп №1 та №8.

Велику увагу педагоги наділяли вихованню у дітей логіко – математичних здібностей, економічному вихованню. З цього питання слід відзначити педагогів старшої групи №4 та №2 вихованці яких, показали досить високий рівень знань та умінь з логіко – математичного розвитку.

Вікторини, логічні завдання, розв’язання математичних ребусів супроводжували заняття, індивідуальну та підгрупову роботу педагогів Засядьвовк Л.Л, Климентьєвої Г.П., Аксьонової В.О., Стифанищеної Г.М. Педагоги уміло будують заняття та планують заходи на прогулянку розвиваючи саме уміння дітей лічити, ділити, визначати часові поняття та ін. Слід відзначити роботу вихователя Рубан Т.В. по розвитку творчого мислення дітей раннього дошкільного віку та інтерактивних форм роботи з дітьми.

Аналзуючи стан роботи з дітьми по ознйомленню з природним довкіллям слід зазначити, що педагоги створювали можливості для ознайомлення з приодою рідного краю, приодними властивостями, застосовуючи практичні методи, прийоми та форми роботи з дітьми. У цьому напрямку слід відзначити педагогів: Інькову Л.М., Товкач, Т.В., Колесову Л.І.

Працюючи над ознайомленням дошкільників із соціумом педагоги працювали з використанням інформаційних технологій, інноваційних методів роботи з дітьми. Найбільш вдалими у цьому напрямку слід відзначити роботу педагогів Волохової О.І, Колісник С.О та ін.

Розвиваючи у дітей основи художньо-продуктивної діяльності у ліпленні, аплікації та малюванні педагоги приділяють досить уваги розвитку технічних можливостей малюків, ознайомленню з народними промислами, художниками. Значну увагу цьому питанню приділяють педагоги: Тищенко С.Д., Інькова Л.М.

Тематичні перевірки стану екологічного виховання дошкільників показали, що знання у дітей досить сталі, завдяки наполегливій роботі педагогів, їх творчості, умінню використовувати різноманітні методи, прийоми, форми проведення занять, індивідуальній роботі з дітьми, диференційному підбору матеріалу. Найбільш високі показники згідно тематичної перевірки у групах старшого дошкільного віку №4 та №2, вихователі Сердюк О.А, Ярошенко В.І., Коваленко І.А.

Комплексний контроль організації життєдіяльності дітей у середній групі №4 та молодшій групі №3 показав що у групах створено розвивальне середовище згідно вікові дітей, вихованці мають певні уміння, навички з усіх розділів програми.

Аналізуючи стан навчально – виховної роботи у дитячому закладі, слід зазначити, що вона ведеться систематично, згідно освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

ран. віку №9 гр ран. віку №10 перша мол. гр №5 мол. гр №1 мол. гр №6 мол гр №8 сер. гр №3 сер. гр №11 ст. гр №2 ст. гр №4 коеф розв
Здоров’я та фізичний розвиток 0,75 0,71 0,73 0,75 0,74 0,74 0,75 0,78 0,82 0,81 0, 76
Ознайомлення з природним довкіллям 0,76 0,71 0,75 0,79 0,79 0,78 0,78 0,77 0, 79 0,81 0,77
Логіко-математичний розвиток 0,73 0,71 0,74 0,79 0,78 0,77 0,79 0,78 0,79 0,82 0,77
Ознайомлення із соціумом 0,74 0,75 0,76 0,79 0,79 0,78 0,79 0,78 0,79 0,80 0,78
Розвиток мовлення та культура мовленнєвого спілкування 0,74 0,72 0,74 0,78 0,77 0,78 0,79 0,78 0,79 0,81 0,77
художньо – продуктивна діяльність 0,75 0,74 0,75 0,77 0,77 0,77 0,79 0,80 0,79 0,80 0, 77
художньо – продуктивна діяльність (музична діяльність) 0,75 0,75 0,76 0,78 0,77 0,77 0,78 0,78 0,78 0.82 0,77
Середній коефіцієнт по групі 0,75 0,73 0,75 0,78 0,77 0,77 0,78 0,78 0,79 0,81 0, 77

Провівши аналіз успішності дітей за всіма розділами програми маємо такі показники:

Педагоги підвищують свій рівень відвідуючи методичні об’єднання, семінари, котрих у нашому закладі пройшло – 4: проблемний семінар – «Організація роботи по екологічному вихованню дітей», інтерактивний семінар «Ефективність використання здоров’язбережувальних технологій в умовах дошкільного навчального закладу», семінар – практикум «Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників», інтерактивний семінар з елементами тренінгу «Розвиток компетентності дошкільників за допомогою казки».

Для підвищення професійної майстерності педагогів та реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти було підготовлено 5 колективних переглядів. За висновками педагогів найбільш високу оцінку отримали колективні перегляди у вихователя Засядьвовк Л.Л. – сюжетно – рольова гра, як засіб розвитку дітей дошкільного віку та вихователя Аксьонової В.О. «Світ у дитячому малюнку», заняття з образотворчої діяльності у молодшій групі з використанням традиційних та нетрадиційних методик.

Проведені контрольні заняття , заняття «Тижня педагогічної майстерності» довели, що педагогічні надбання кожного педагога вагомі, цікаві, значущі, необхідні для роботи з дітьми дошкільного віку. Але переможцями «Тижня педагогічної майстерності» визнано педагогів:Сердюк О.А.– І місце,

Аксьонова В.О.- ІІмісце

Климентьєва Я.Л.– ІІІ місце.

Аналізуючи участь педагогів ДНЗ№5 у міській виставці – презентації педагогічних ідей та технологій слід зауважити, що більшість з них за останні роки виклали свій досвід роботи у посібниках та стали учасниками цього заходу, а саме:

Прізвище ім’я по батькові педагогів 2012р 2013р 2014р 2015р 2016р 2017р
місто область місто область місто область місто область місто місто
1 Матющенко Н.О. диплом І ступеня диплом ІІІ ступеня диплом І ступеня диплом ІІ ступеня диплом І ступеня диплом ІІІ ступеня диплом І ступеня
2 Аксьонова В.О. диплом ІІІ ступеня диплом 1 ступеня
3 Коваленко І.А.
4 Іваненко Л.В.
5 Рубан С.М. диплом ІІІ ступеня
6 Волохова О.І. диплом 1 ступеня
7 Сердюк О.А. диплом І ступеня
8 Товкач Т.В. диплом І ступеня
9 Колесова Л.І. диплом І ступеня
10 Інькова Л.М. диплом І ступеня диплом ІІ ступеня
11 Засядьвовк Л.Л. диплом 1 ступеня
12 Климентьєва Г.П. диплом 1 ступеня
13 Рубан Т.В. диплом І ступеня Диплом ІІІ ступеня
14 Тищенко С.Д. диплом 1 ступеня
15 Літвінова М.І. диплом І ступеня диплом ІІІ ступеня
16 Колісник С.О.
17 Шрамко Л.О.
18 Діхтяр О.Б. диплом ІІІ ступеня
19 Літвінова М.І. диплом І ступеня диплом ІІІ ступеня

За станом тематичних та комплексних перевірок, тематичних тижнів є довідки, які доведено до педагогів, а рекомендації та недоліки на які вказувалося в них, перевірялися, аналізувалися, усувалися, виконувалися.

Слід зазначити, що працюючи над реалізацією вимог програми виховання та навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» та ведучи контрольно – аналітичну діяльність у дошкільному навчальному закладі пройшло 4 педагогічні ради, де розглянено питання : оздоровлення дітей, попередження дитячого травматизму та збереження здоров’я дітей, поліпшенню збалансованості харчування, фізкультурно – оздоровчу роботу, питання формування логіко- математичнних умінь та навичок дітей, вихованню патріотично налаштованої особистості дошкільника, формування громадянської компетентності дошкільників, інноваційні підходи до комплексного використання засобів національного виховання.

Слід відзначити , що педагогічний колектив нашого закладу досить досвідчений, тому педагоги працюють творчо, ініціативно, люблять свою професію, справляються зі своїми обов’язками, виховують, навчають , розвивають кожну особистість.

Збереження здоров’я та попередження дитячого травматизму.

Педагоги нашого дошкільного закладу усвідомлюють, що немає в людини більшої цінності, ніж здоров’я. Тому ми постійно ставимо перед собою мету збереження, зміцнення здоров’я дітей.

Досить досвідчений і медичний персонал нашого дитячого закладу, тому ведеться достатня робота по збереженню здоров’я кожної дитини, попередженню захворюваності дітей.

В цьому навчальному році відвідувало дитячий заклад 230 дітей, із них раннього віку – 62дитини, дошкільного віку – 168 дітей.

Найменування показників Всього Ран.вік Дошк.вік
1 Пропущено днів всього 23276 6829 16447
2 Пропущено днів по хворобі 1784 604 1180
3 % пропущених по хворобі 7,7 8,8 7,1
4 Пропущено по хворобі в днях на 1 дитину 7,5 9,9 6,7
5 Зареєстровано випадків захворювань всього 209 94 115
6 Зареєстровано випадків захворювань на 1000 дітей 874 1540 646
7 Зареєстровано випадків ГРЗ та грипу 150 58 92
8 Зареєстровано випадків ГРЗ та грипу на 1000 дітей 628 950 517
9 % грипу, ГРЗ 71,7 62 80
10 Дітей всього 239 61 178

Медичні працівники проводять санітарно – просвітницьку роботу не тільки серед дітей, але й серед батьків. І це дає позитивні результати .

Свою роботу медичні працівники ведуть планово, діти своєчасно отримують щеплення, проходять обстеження.

Велика увага наділяється збалансованому харчуванню дітей. Їжа завжди смачна, поживна, свіжа. Виконується технологія приготування страв, дотримуються терміни утримання та використання продуктів. У зв’язку з недостатнім фінансуванням не завжди є можливість скласти перспективне меню, але працівники ДНЗ роблять все можливе для збереження здоров’я дітей, їх підготовки до школи.

Питання медичного обслуговування та харчування дітей розглядались на педагогічних радах, нарадах при завідувачці, виробничих нарадах, є накази з цього приводу.

У дитячому закладі діє громадський інспектор з охорони дитинства, призначений наказом по дитячому закладу. В усіх вікових групах є стенди «Поради батькам » де ведеться «Юридична сторінка» , в якій розміщуються зміни в наказах, нормативних документах.

В дошкільному закладі постійно ведеться робота по попередженню дитячого травматизму, яка відображається в річному плані та книзі наказів. Питання охорони життя дітей неодноразово розглядалося на педагогічних радах, нарадах при завідувачці, виробничих нарадах. В цьому навчальному році було проведено тематичні тижні по протипожежній безпеці. В ДНЗ є підбірка матеріалів по попередженню дитячого травматизму.

Адміністративно – господарська діяльність

Зміцнюючи матеріально – технічну базу в ДНЗ та залучаючи позабюджетні кошти:

відремонтовано: за допомогою німецької компанії GIZ покрівлю будівлі ДНЗ, замінено вікна на енергозберігаючі

за позабюджетні кошти: проведено ремонтні роботи в приміщеннях ДНЗ, виконано ремонт внутрішніх віконних та дверних відкосів, ремонт цоколя, ;

придбано:

за допомогою німецької компанії GIZ- меблі: дитячі: столи, ліжка, стільці;

за допомогою німецької компанії «ЮНІСЕФ» холодильник, холодильна камера, ваги, меблі для ігрових куточків, стільці для дорослих, килим, постільна білизна, ковдри.

У нашому закладі постійно проводяться ремонтні роботи, так протягом цього року відремонтовано коридор біля харчоблоку, відремонтовано пральну машинку та центрифугу, проводився ремонт мереж опалювання, харчоблоку, цоколя.

Наш заклад постійно працює над поповненням методичної літератури, а

також передплачує періодичні видання для дошкільного віку, це книги, журнали, газети, рекомендовані Міністерством освіти України. Взагалі це 12 періодичних видань. Педагоги мають змогу познайомитися з новинами педагогічної науки, інноваційними педагогічними технологіями, підвищити свою методичну, професійну підготовку.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ДНЗ №5

У 2017/2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

š Організація розвивально – виховного процесу на основі принципів гуманістичної спрямованості та психологічної культури, як системи, що забезпечує інтелектуальний та духовний розвиток особистості дитини, формування здібностей та навичок самопізнання. Забезпечення безперервної освіти, наступності і цілісності розвивально – виховного процесу у дошкільному закладі та початковій школі.

š Орієнтація на кожну дитину як на індивідуальність, узгодженість цілей родинного та суспільного виховання.

š Створення умов для зміцнення фізичного, психічного, соціального здоров’я дітей, формування єдиного освітнього здоров’язбережувального простору; формування у дітей здорового способу життя шляхом створення цілісної системи оздоровчих заходів та використання здоров’язбережуючих технологій

š Реалізація принципу наступності між дошкільною та початковою освітою, залучення до процесу забезпечення належного розвивального життєвого простору батьків та представників громадськості з метою формування життєвої компетентності в процесі формування шкільної зрілості.

ЗАВДАННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ясла – садка) №5 «МАЛЯТКО» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

š Забезпечувати розвиток індивідуальних інтелектуальних здібностей дітей, починаючи з раннього віку, за допомогою інноваційних технологій. Продовжувати вести поглиблену роботу щодо зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму, забезпечення соціальної охорони, в тому числі належної правової освіти та захисту прав дитини.

š Створювати умови для розвитку комунікативної компетентності; виховання любові до рідного краю, його історії, культури, розвитку національної самосвідомості у дітей дошкільного віку.

š Забезпечувати умови для розвитку творчої особистості дитини , природних позитивних нахилів, здібностей та обдарованості. Спрямовувати спільну діяльність педагогів та батьків на формування у дітей соціально – ціннісних якостей, позитивного морального досвіду.

І. МЕТОДИЧНА РОБОТА

Зміст роботи Термін вико нання Відповідаль ні При мітка
1.1. Педагогічні ради
1 На шляху до якісних змін: забезпечення умов для оптимального розвитку кожної дитини, підготовки до школи. 1. Про пріоритетні напрямки та завдання діяльності педагогічного колективу ДНЗ №5 на 2017/2018 навчальний рік 2. Результативність проведення оздоровчої роботи ДНЗ №5 педагогами та медичними працівниками у літній період. 4.Обговорення, корегування та затвердження: -річного плану роботи педагогічного колективу на 2017 /2018 навчальний рік; - плану наступності роботи ДНЗ №5 та ЗОШ №2 на 2017/2018 навчальний рік; -плану роботи з дітьми неохопленими дошкільною освітою на 2017/2018 навчальний рік; -режиму дня та розкладу занять вікових груп на 2017/2018 навчальний рік; -плану оздоровчої роботи на 2017/2018 навчальний рік та оздоровчий період; -погодження навчального плану роботи на 2017/2018 навчальний рік, схему написання календарного плану. 5.Аналітична довідка. Результативність оперативно-оглядового контролю щодо підготовки вікових груп до нового 2017/2018 навчального року. 6. «Професійний портфель педагога» (власні надбання педагогів) творчі звіти педагогів, презентація методичних та дидактичних посібників 31.08.17 С.П. Кофан Н.О.Матющенко Л.А.Григоренко Н.О.Матющенко Н.О.Матющенко Педколектив
2 «Дитинство – це гра, гра – це дитинство» 1. Інформація про виконання рішень попередньої педради 2. «Проблеми організації ігрової діяльності в сучасному дитячому садку» - інтелектуальна гра «Заморочки з бочки» (теоретична); - диспут «Іграшка в житті малюка»; - ділова гра «Телефон довіри»; - рішення кросворду «І все-таки гра!»; 3.Аналіз анкетування педагогів щодо організації ігрової діяльності 4. Аналітична довідка за результатами тематичного контролю « Ігри як засіб розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей». 5.Практичні рекомендації для вихователів ДНЗ з організації та планування ігорової діяльності. 6. Міні-презентація нетрадиційних розвиваючих ігор вихователями груп і фахівцями дошкільного закладу. 14.11.17 разом з педагога ми ЗОШ №2 С.П. Кофан В.І.Ярошенко Н.0.Матющенко Н.О.Матющенко Н.О.Матющенко Н.О.Матющенко Н.О.Матющенко Н.О.Матющенко
3 «Формування основ патріотичного виховання у дітей дошкільного віку засобами народознавства» 1. Інформація про виконання рішень попередньої педради 2.Шляхи, засоби та методи патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства -вправа 1: «Асоціація»; -вправа«Сформулюй завдання» -вправа«Закінчи речення» 3. Виховання моральної свідомості, відповідних почуттів і поведінки дошкільників -вправа : «Знавці народознавства»; --вправа«Мудра торбинка – для вихователів родзинка»; -вправа«Сплетемо віночки з художнього слова» 4.Засоби та методи патріотичного виховання у дітей дошкільного віку засобами народознавства -вправа «Склади пам’ятку«Що повинно бути в національно-патріотичному куточку групи»; -вправа«Читання по колу»; -вправа«Абетка роботи з батьками» 20.02.18 С.П.Кофан Самілик О.В. Климентьєва Я.Л Рубан С.М.
«Час підсумків, час рішень» 1. Інформація про виконання рішень попередньої педради 2. «Успіхи та досягнення наших вихованців» - результативність роботи колективу дошкільного закладу у 2017/2018 навчальному році. - аналіз педагогічного процесу з погляду вимог Базового компоненту дошкільної освіти та програми «Дитина» досягнення, проблеми, перспективи 3. «Влітку на майданчику»: - пріоритетні завдання, план роботи на літній оздоровчий період - комплекс медико-педагогічних умов для організації повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, профілактика дитячого травматизму 16.05.17 С.П.Кофан Н.О.Матющенко Н.О.Матющенко Ю.В.Краснікова
1.2. Підвищення теоритичного рівня та професійної майстерності педагогів дошкільного навчального закладу №5
1 План проходження курсової перепідготовки: Волохова О.І., Ярошенко В.І.,Рубан Т.В, Рубан С.М., Діхтяр О.Б.,Климентьєва Г.П. З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності, адаптації до стилю роботи ДНЗ здійснювати індивідуальне консультування малодосвідчених педагогів протя гом року С.П.Кофан Н.О.Матющенко
2 З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки й компетентності педагогів зобов’язати відвідувати методичні об’єднання та творчі майстерні вихователів міста протя гом року Н.О.Мающенко
3 Знайомити педагогів з новинками науково-методичної літератури, періодичними виданнями. 1р на мі сяць Н.О.Мающенко
4 З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів опрацювати методичні посібники, що будуть використовуватися в роботі упродовж навчального року вересень Н.О.Мающенко
5 З метою надання методичної допомоги систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів 1р на квар тал С.П.Кофан Н.О.Мающенко
6 З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу проводити взаємовідвідування занять між колеґами протя гом року педагоги закладу
7 Моделювання ЕПД вихователяЯрошенко В.І. з проблеми: «» протя гом року В.І. Ярошенко
8 Вивчення ЕПД вихователя Волохової О.І. з проблеми: «Пальчикові ігри в розвитку мовлення дитини» протя гом року О.І. Волохова
9 Розповсюдження ЕПД вихователя Колесевої Л.І. з проблеми: «Роль математичних уявлень у формуванні активності дітей дошкільного віку» протя гом року Л.І Колесова
1.3. Удосконалення професійної творчості педагогів.
1 Участь педагогів у роботі методичного об’єднання вихователів старших групп протя гом року О.А. Сердюк, С.Д.Тищенко, С.М. Рубан, Я.Л. Климентьєва
2 Участь педагогів у роботі методичного об’єднання вихователів молодших, середних груп протя гом року В.І.Ярошенко І.А.Коваленко О.В.Самілик Л.М.Інькова, В.О.Аксьонова, ГМСтифанищена Л.Л.Засядьвовк Г.П.Климентьєва
3 Участь педагогів у роботі методичного об’єднання вихователів ясельних груп протя гом року С.О Колісник Т.В. Рубан О.І. Волохова
4 Участь педагогів у роботі методичного об’єднання музичних керівників протя гом року О.М. Аванесова
1.4.Семінари
1 Семінар-тренінг «Спостережливий вихователь –який він?» - вправа «Привітання»; - групова дискусія «Договір»; - мозковий штурм «Спостережливість- це…»; - групова дискусія «Значення спостережливості для педагогічної діяльності»; - міні-лекція «Зовнішні прояви внутрішнього світу дитини»; - вправа «Відгадай емоцію»; - сетуативно-рольова гра «Шерлок Холмс»; - вправа «Відчуй себе на моєму місці»; - діагностика «Самооцінка професійної спостережливості»; - кейс-метод «Мета-план»; - вправа «Рефлексивне коло» 19.10.17 Н.О.Мающенко Вм 6-16
2 Семінар «Інтегроване заняття, особливості його змісту та структури» - поняття «інтегроване заняття»; - зміст інтегрованого заняття; - інтелектуальні карти; - пам’ятка для педагогів; - формування життєвих компетентностей дошкільників під час інтегрованих занять 13.12.17 Н.О.Мающенко В-м 5-16
3 Семінар – практикум «Гармонійна взаємодія з батьками: уникаємо конфліктів» - вправа «Таємні таланти»; - вправа «Експрес-інтерв’ю»; - вправа «Мозковий штурм»; - вправа «Акваріум»; - робота в групах «Склади казку»; - рефлексія 18.01.18 Н.О.Мающенко В-м 7-16
4 Семінар-тренінг«Формування активної громадянської позиції дошкільників» - введення правил взаємодії між педагогами; - вправа «ми з тобою схожі тим що…»; - вправа «Хто Я?»; - вправа «Термінологічне поле»; - міні-лекція «Громадянське виховання. Формування громадянської позиції»; - вправа «Розрізнення понять»; - обговорення методом «Прес»; - психологічна гра «спляче місто»; - вправа «міні-проект»; - рефлексія 14.03.18 Н.О.Мающенко Вм8-16
1.5. Колективні перегляди
1 Дидактичні ігри на заняттях по ознайомленню дітей із соціумом 20.10.17 Т.В.Товкач
2 Мовленнєве заняття в старшій групі 08.11.17 С.Д.Тищенко
3 Організація інтегрованого заняття 26.01.18 В.І.Ярошенко
4 Заняття по сенсорному розвитку 16.02.18 О.І Волохова
5 Розвиток патріотичних почуттів дошкільників 23.03.18 Л.М. Інькова
1.6 Консультації для педагогів
Фронтольні
1 «Запам’ятовуємо сюжет казки-зв’язки за допомогою мнемотаблиць» 22.09.17 Н.О.Матющенко вм4-16
2 «Плекаємо обдарованість» 18.10.17 Н.О.Матющенко вм8-16
3 «Фізичне виховання дітей із порушенням мовлення» 22.11.16 О.Б. Діхтяр вм4-16
4 Розвиваємо мовлення вихователя 20.12.16 Н.О.Матющенко вм 11-16
5 Дидактичні ігри на корекційних заняттях 11.01.18 О.Б.Діхтяр вм 11-16
6 Педагогічний супровід образотворчої діяльності дошкільників 15.02.18 Н.О.Матющенко вм 9-16
7 Розвивальний потенціал рухливої гриу становленні довільної поведінки дошкільника 14.03.17 Л.В. Іваненко вм2-17
8 Лялька як персона. 12.04.17 Н.О.Матющенко вм
9 Шляхи активізації рухової активності дошкільників 09.05.17 Л.В. Іваненко вм
Індивідуальні
- з питань планування навчально-виховної роботи з дітьми; - з питань самоосвіти; - з питань підготовки до педагогічних рад; - з питань підготовки колективних переглядів; - з питань впровадження інноваційних технологій; - з питань ведення ділової документації; - з питань проведення занять та режимнихмоментів. - консультації за запитом вихователів. протя гом року Н.О.Матющенко
Для вихователів логопедичних груп та вчителя-логопеда
1 Вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дітей дошкільного віку 25.10.16 Н.О.Матющенко
2 Причини запізнілої появи мовлення у дітей 28.02.17 Н.О.Матющенко
Для музичних керівників
1 Вплив музики на психічну діяльність дитини 29.11.16 Н.О.Матющенко
2 Музика - це "вітаміни" для дітей 21.03.17 Н.О.Матющенко
Для інструктора з фізкультури
1 Профілактика плоскостопості та формування правильної постави на заняттях фізичного виховання у дошкільнят 20.12.16 Н.О.Матющенко
2 Фізкультура на повітрі - здоров’язбережувальний підхід 18.04.17 Н.О.Матющенко

ІІ. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ДІТЕЙ

Зміст роботи Термін вико нання Відповідаль ні При мітка
2.1. Комплексне вивчення
1 Організація життєдіяльності дітей у середній групі №8 жовтень С.П. Кофан Н.О. Матющенко
2 Організація розвивального середовища в І молодшій групі №9 січень С.П. Кофан Н.О. Матющенко
3 Рівень сформованості компетентності дітей за освітніми лініями Базового компоненту травень С.П. Кофан Н.О. Матющенко
2.2.Тематичне вивчення
1 Готовність груп до нового навчального року 12.09.17 – 13.09.17 С.П. Кофан Н.О. Матющенко
2 Стан ведення ділової документації вихователів 04.10.17 – 07.10.17 С.П. Кофан Н.О. Матющенко
3 Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку через організації ігрової діяльності в дитячому садку 24.10.17 – 04.11.17 С.П. Кофан Н.О. Матющенко
4 Аналіз стану роботи з виховання у дошкільників національно-патріотичних почуттів 23.01.18 – 03.02.18 С.П. Кофан Н.О. Матющенко
5 Медико - педагогічний контроль за проведенням ранкової гімнастики і занять з фізкультури 13.03.18 -23.03.18 С.П. Кофан Н.О. Матющенко
2.3.Вибіркове вивчення
1 Дотримання санітарних та гігієнічних вимог в групах та на харчоблоці вересень, 2017 С.П. Кофан Н.В. Надьон
2 Робота педагогів щодо оновлення та поповнення предметно-ігрового середовища в групах (оперативна оцінка). грудень 2017 С.П. Кофан Н.О. Матющенко
3 Організація роботи з художньо-продуктивної діяльності (музична діяльність) січень 2018 С.П. Кофан Н.О. Матющенко
4 Дотримання режиму дня лютий, 2018 Н.О. Матющенко
5 Якість організації рухливих та спортивних ігор і малих форм активного відпочинку. березень 2018 С.П. Кофан Н.О. Матющенко
6 Аналіз виконання норм харчування дітей квітень 2018 С.П. Кофан Ю.С. Краснікова
7 Аналіз захворювання дітей травень 2018 С.П. Кофан Л.А. Григоренко

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

Зміст роботи Термін Відповіда льні Примітки
3.1 Загальні батьківські збори
1 1. Управління взаємодією дошкільного закладу та родини дитини. 2. Програмне забезпечення діяльності ДНЗ. 3. Дитяча творчість - світ очима дітей. 4. Толерантність як засіб забезпечення ефективної взаємодії між батьками і вихователями ДНЗ. 5. Організація харчування дітей. 22.09.17 ГМ Стифанищена Н.О.Матющенко В.І Ярошенко О.І.Волохова Л.А.Григоренко
2 1.Складові загального розвитку дошкільнят. 2.«Як виховати успішну дитину?». 3. Патріотичне виховання дітей у сім'ї. 4. Загальні питання, підсумки діяльності батьківського комітету за І півріччя. 19.01.18 Г.П.Климентьєва Л.М.Інькова С.М. Рубан С.О. Колісник
3 1. Результати навчально - виховної роботи в ДНЗ. 2. Літнє оздоровлення та його значення; підготовка до літнього оздоровлення. 3. Профілактика дитячого травматизму. 4. Загальні питання, підсумки діяльності батьківського комітету за ІІ півріччя. 18.05.18 Н.О.Матющенко Ю.С Краснікова Н.В. Надьон С.П.Кофан
3.2 Консультації для батьків
1 Психологічний тренінг для батьків «Які мамай татко, таке й дитятко» 19.09.17 Л.Л. Засядьвовк ДВ6-16
2 Предметна діяльність дітей:становлення та розвиток 12.10.17 Т.В.Рубан ДВ4-16
3 Як навчити дитину ділитися і бути щедрою 16.11.17 М.І. Літвінова ДВ4-16
4 Копійка гривню береже 14.12.17 Т.В. Товкач
5 Гіпнопедія-нетрадиційний метод мовленнєвого розвитку 18.01.18 Діхтяр О.Б. Дв4-16
6 Що таке готовність дитини до школи 15.02.18 ГМСтифанищена Дв3-17
7 З пальчиками граємо-мову розвиваємо 15.03.18 О.І.Волохова
8 Здоров’я дитини – багатство країни 12.04.18 Л.І. Колесова Дв8-17
9 У похід разом з батьками 18.05.18 О.І.Волохова ДВ6-16
10 Консультації зазапитом батьків Протягом року Педагоги
3.3. Розваги для батьків
1 Козачата 30.09.17 Л.В.Іваненко
2 Осінь у садочку 19.10.17 О.М.Аванесова
3 Спритні рятівники 16.11.17 Л.В.Іваненко
4 Новорічний карнавал 29.12.17 О.М.Аванесова
5 Щедрий вечір 06.01.18 О.А.Сердюк
6 Тато, мама і я спортивна сім’я 14.02.18 Л.В.Іваненко
7 Свято мам та бабусь 02.03.18 Л.І. Колесова
8 Великодня казка 18.04.18 О.М.Аванесова
9 Дарує літо розваги дітям 17.05.18 Л.В.Іваненко
3.4 Виставка дитячих робіт
1. Мій рідний край- моя Батьківщина жовтень Г.МСтифанищена
2. Осінні переливи. листопад О.А. Сердюк
3. Зимові фантазії. грудень О.І. Волохова
4. В умілих руках і сніг спалахне. січень С.М. Рубан
5. Народні традиції лютий Л.І. Колесова
6. Весна іде, красу несе. березень Т.В. Товкач
7. Великодня писанка. квітень Г.П. Климентьєва
8. Літо прийшло – радість дітям принесло травень Я.Л. Климентьєва

IV. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Зміст роботи Примітки
Вересень
1 Оформити циклограму річного плану.
2 Затвердити режим роботи та розклад занять у всіх вікових групах.
3 Постйно поповнювати кабінет науково-методичною літературою.
4 Провести практичну роботу з педагогами щодо планування навчально-виховної роботи з дітьми за Базовим компонентом та оновленою освітньою програмой для дітей від 2 до 7 років «Дитина»
5 Організація постійно діючої виставки-огляду методичних розробок та педпосібників «На допомогу вихователям».
6 Надавати індивідуальні консультації для педагогів з питань планування навчально-виховної роботи з дітьми
7 Підготувати довідку про готовність груп до нового навчального року
8 Скласти списки педагогів, які повинні пройти курсову перепідготовку.
9 Скоректувати план вивчення ЕПД вихователя Волохової О.І. з проблеми: «Пальчикові ігри в розвитку мовлення дитини»
10 Підготувати матеріали на засідання творчої групи за темою: «Впровадження різних форм і методів розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування дшкільників згідно освтньої програми для дітей від 2 до 7років «Дитина»
11 Скорегувати умови та план узагальнення ЕПД Колесевої Л.І. з проблеми: «Роль математичних уявлень у формуванні активності дітей дошкільного віку»
12 Підготувати і провести консуультацію для педагогів «Запам’ятовуємо сюжет казки-зв’язки за допомогою мнемотаблиць»
13 Розробити план роботи опорного дошкільного закладу.
14 Скорегувати роботу по підготовці психологічного тренінгу для батьків «Які мамай татко, таке й дитятко»
15 Надати методичну допомогу в підготовці та проведенні спортивної розваги «Козачата»
16 Скоорденувати роботу у підготовці та проведенні загальних батьківських зборів
17 Оформити карту – схему якісного складу педагогічних кадрів
18 Сприяти розповсюдженню ЕПД Товкач Т.В. з проблеми: «Інноваційні підходи до організації освітньоїго процесу з літературними творами у роботі з дошкільниками»
19 Періодично оновлювати інформацію на сторінці сайту ДНЗ
Жовтень
20 Підготувати моніторингові карти аналізу якості проведення виховної та навчальної роботи згідно оновленої освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»
21 Скласти зведену карту-схему участі педагогів у методичній роботі ДНЗ
22 Поповнити постійно діючий методичний куточок новими матеріалами
23 Підготувати теоретичний та практичний матеріал до проведення Тижня безпеки життєдіяльності.
24 Підготувати та провести проблемний семінар «Спостережливий вихователь –який він?»
25 Підготувати інформацію простан ведення ділової документації вихователів
26 Надати допомогу у підготовці до проведення колективного перегляду « Дидактичні ігри на заняттях по ознайомленню дітей із соціумом.»
27 Провести комплексне вивчення оганізації життєдіяльності дітей у середній групі №8 та підготувати довідку.
28 Підготувати та провести консультацію для педагогів « Плекаємо обдарованість»
29 Підготувати довідку про стан ведення ділової документації вихователів
30 Надати консультацію для вихователів логопедичної групи та вчителя-логопеда «Вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дітей дошкільного віку»
31 Корегувати роботу у підготовці до консультації для батьків «Предметна діяльність дітей:становлення та розвиток»
32 Надати допомогу в організації та проведенні розваги для батьків «Осінь у садочку»
33 Оформити виставку дитячих робіт «Мій рідний край- моя Батьківщина»
34 Розробити умови та графік проведення тижня педагогічної майстерності педагогів
35 Оформити підписку на періодичні видання
Листопад
36 Індивідуальні консультації педагогам з питань самоосвіти
37 Підібрати добірки для піджготовки консультації для педагогів «Фізичне виховання дітей із порушенням мовлення»
38 Надати допомогу при підготовці до колективного перегляду мовленнєвевого заняття в старшій групі
39 Підготувати і провести педагогічну раду «Дитинство – це гра, гра – це дитинство»
40 Провести консультацію для музичних керівників «Вплив музики на психічну діяльність дитини»
41 Підготувати довідку тематичного контролю «Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку через організації ігрової діяльності в дитячому садку»
42 Зробити підборку матеріалів для підготовки консультації для батьків « Як навчити дитину ділитися і бути щедрою»
43 Корегувати роботу при підготовці та проведенні спортивної розваги «Спритні рятівники»
44 Оформити виставку дитячих робіт «Осінні переливи.»
45 Розробити перелік контрольних запитань за оновленою освітньою програмой від 2 до 7 років «Дитина» до дітей різних вікових груп з метою визначення рівня розвитку за 1 квартал
46 Провести моніторингові дослідження фахової майстерності педагогів під час тижня педагогічної майстерності
47 Підготувати інформацію про роботу з сім’ями соціально-незахищених, пільгових і вразливих категорій
Грудень
48 Простежити та проаналізувати ефективність виховної та навчальної роботи у кожній віковій групі згідно вимог освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»
49 Надати рекомендації з підготовки посібників та друкованих матеріалів до міської виставки педагогічних ідей
50 Підготувати та провести консультацію для педагогів «Розвиваємо мовлення вихователя»
51 Надати довідку діагностико – моніторингових досліджень педагогічної майстерності педагогів. Аналіз тижня педагогічної майстерності
52 Провести консультацію для інструктора з фізичної культури «Профілактика плоскостопості та формування правильної постави на заняттях фізичного виховання у дошкільнят»
53 Підготувати довідку щодо роботи педагогів по оновленню та поповненню предметно-ігрового середовища в групах
54 Розробити план заходів на зимові канікули
55 Організувати виставку дитячих робіт «Зимові фантазії»
56 Надати допомогу у підготовці консультації для батьків « Копійка гривню береже»
57 Допомогти у підготовці та проведенні розваг для батьків «Новорічний карнавал»
58 Оформити заявку для участі у міському тижня педагогічних ідей
59 Провести аналіз виконання освітньої програми для дітей від 2до7 років «Дитина»
Січень
60 Підготувати матеріал та провести консультацію для педагогів «Дидактичні ігри на корекційних заняттях»
61 Підготувати та провести семінар – практикум «Гармонійна взаємодія з батьками: уникаємо конфліктів»
62 Поповнити картотеку науково-методичних видань
63 Підготувати матеріали по використанню традиційних та нетрадиційних методик при проведення колективного перегляду інтегрованого заняття
64 Надати індивідуальні консультації з питань підготовки до педагогічних рад
65 Провести тематичний контроль та підготувати довідку аналізу стану роботипо формуванню основ патріотичного виховання у дітей дошкільного віку засобами народознавства
66 Моніторингові дослідженняорганізації корекційної роботи в групі дітей з вадами мови та підготовка інформації щодо цього питання
67 Скоорденувати роботу та надати допомогу педагогам при підготовці до загальних батьківських зборів
68 Надати допомогу вчителю-логопеду при підготовці консультації для батьків«Вади мовлення , їх попередження та усунення»
69 Надати методичну допомогу при підготовці до розваги для батьків «Щедрий вечір»
70 Провести комплексне вивчення оганізації розвивального середовиша у І молодшій групі №9 та підготувати довідку.
71 Надати допомогу в організації та проведенні виставки дитячих робіт «В умілих руках і сніг спалахне»
72 Інформувати колектив ДНЗ про стан фізкультурно-оздоровчої роботив ДНЗ
Лютий
73 Розробити план проведення тижня правової освіти
74 Провести педагогічну раду «Формування основ патріотичного виховання у дітей дошкільного віку засобами народознавства»
75 Розробити карти опитування дітей різних вікових груп з метою виявлення рівня знань за квартал
76 Скоординувати роботу вихователя у підготовці до проведення колективного перегляду заняття по сенсорному розвитку
77 Підготувати і провести консультацію для педагогів «Педагогічний супровід образотворчої діяльності дошкільників»
78 Провести консультацію для вихователів логопедичної групи та вчителя логопеда про причини запізнілої появи мовлення у дітей
79 Вибірковий контроль «Дотримання режиму дня», підготовка інформації
80 Надати методичну допомогу при підготовці консультації для батьків «Що таке готовність дитини до школи»
81 Підготовка та проведення спортивної розваги «Тато, мама і я – спортивна сім’я»
82 Підготовка та проведення виставки дитячих робіт «Народні традиції»
83 Підготувати інформацію щодо медико-педагогічного контролю фізичного розвитку дітей в ДНЗ
84 Провести аналіз стану роботи по попередженню дитячого травматизму
Березень
85 Провести семінар тренінгу «Формування активної громадянської позиції дошкільників»
86 Методична допомога вихователеві при підготовці колективного перегляду «Розвиток патріотичних почуттів дошкільників»
87 Консультація для музичних керівників «Музика - це «вітаміни» для дітей»
88 Діагностика знань дітей згідно вимог освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»
89 Провести консультацію для педагогів«Розвивальний потенціал рухливої гриу становленні довільної поведінки дошкільника»
90 Тематичний медико - педагогічний контроль за проведенням ранкової гімнастики і занять з фізкультури
91 Методична допомога у підготовці консультації для батьків «З пальчиками граємо-мову розвиваємо»
92 Надати методичну допомогу при підготовці розваги для батьків «Свято мам та бабусь»
93 Діагностика якість організації рухливих та спортивних ігор і малих форм активного відпочинку.
94 Організація виставки дитячих робіт «Весна іде, красу несе»
95 Підготувати довідку про стан корекційної роботи з дітьми з особливими потребами
96 Підготовка інформації про роботу ДНЗ щодо вдосконалення форм, змісту та методів роботи з батьками дітей які не відвідують дошкільні навчальні заклади
97 Провести І етап конкурсу «Розумники й розумниці»
Квітень
98 Підготовка до ІІ етапу конкурсу «Розумники й розумниці»
99 Провести консультацію для педагогів «Лялька як персона».
100 Надати методичну допомогу при підготовці розваги для батьків «Великодня казка»
101 Підготовка інформації про умови для організації та проведення ігрової діяльності дітей різного віку
102 Про підготовку та якість проведення Днів відкритих дверей для батьків.
103 Надати методичну допомогу при підготовці до виставки для батьків «Великодня писанка.»
104 Підготовка до міського фестивалю «Дитячий зорепад»
105 Надати методичну допомогу педагогам у підготовці до контрольних занять
Травень
106 Підготувати матеріали до заключної педагогічної ради «Час підсумків, час рішень»
107 Провести консультацію для педагогів «Шляхи активізації рухової активності дошкільників»
108 Надати методичну допомогу при підготовці до розваги для батьків «Дарує літо розваги дітям»
109 Аналіз конкурсу «Розумники й розумниці»
110 Скоректувати завдання для педагогів на літній період
111 Тематичне вивчення рівеня сформованості компетентності дітей за освітніми лініями Базового компоненту та підготовка порівняльного моніторингу по всих вікових групах
112 Підготувати методичні матеріали для проведення консультації для батьків « У похід разом з батьками»
113 Моніторингові дослідження засвоєння дітьми програмового матеріалу у кожній віковій групі
114 Аналіз роботи педагогів по виконанню освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина» у кожній віковій групі
115 Систематизація методичних матеріалів, карти моніторингу різних видів діяльності, які напрацьовані у 2017/2018 навчальному році

V. АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зміст роботи Термін Відповідал. При мітка
1 Здійснити комплектування дошкільного закладу педагогічними кадрами на 2017/2018 навчальний рік. До 01.09.17 С.П. Кофан
2 Удосконалити матеріально-технічну базу дошкільного закладу. упродовж року С.П. Кофан
3 Здійснювати контроль за харчуванням вихованців. постійно Л.А Григоренко Ю.СКраснікова
4 Здійснювати контроль за санітарним станом у групах та на ділянках дошкільного закладу. щомісяця Л.А Григоренко Ю.СКраснікова Н.В.Надьон
5 Забезпечити своєчасне проходження медичного обстеження. за графіком Л.А Григоренко Ю.СКраснікова Н.В.Надьон
6 Підготувати дошкільний заклад до зимового періоду. 01.10.15 Н.М. Глущенко
7 Організувати літні оздоровчі заходи. 01.06.16 Л.А Григоренко Ю.СКраснікова Н.В.Надьон
8 Забезпечити педагогів методичною літературою та періодичними виданнями Протягом року НОМатющенко
9 Здійснення контроль за економією електроенергії та інших ресурсів. постійно Н.М. Глущенко
10 Проведення інвентаризації та списання майна. щоквар тально Н.М. Глущенко А.Й.Патлатюк
11 Придбання меблів по групах. за потребою Н.М. Глущенко
12 Ремонт обладнання на вулиці березень ЮМ Кульбачний
13 Завезення піску. квітень Н.М. Глущенко
14 Перевірка роботи електроприладів та дотримання правил безпеки життєдіяльності на харчоблоці та пральні. 1 раз у квартал ЮМ Кульбачний
15 Перевірка обладнання у спортивному залі 1 раз у квартал комісія
16 Провести частковий ремонт дошкільного закладу: - ремонт групових кімнат; - ремонт переходів; - ремонт коридорів І поверху; - ремонт сходинок; - харчоблоку; - пральні літній період Н.М. Глущенко
17 Ремонт опалювальної системи травень Н.М. Глущенко
18 Оснащення медичного кабінету медикаментами щоквар тально Л.А. Григоренко
Контроль за роботою структурних підрозділів: · кухарів: - закладання продуктів харчування; - якість приготування страв; - технологія приготування страв; - дотримання норм видачі порцій на групи; - дотримання санітарно-гігієніч-них вимог під час обробки продуктів харчування; - дотримання термінів реалізації, вхідного контролю якості продуктів тощо; - виконання інструкцій з ОП; · помічників вихователів щодо виконання своїх посадових обов’язків. · машиніста з прання білизни: - наявність та дотримання графіку зміни білизни; - якість прання білизни; - дотримання норм витрат мийних засобів; - збереження обладнання; виконання інструкцій з ОП тощо. 2 рази на місяць С.П.Кофан
19 Облік дітей у ДНЗ з веденням книги обліку. постійно С.П. Кофан
20 Контроль за охопленням дітей дошкільною освітою та здача звітів у відділ освіти. постійно С.П. Кофан
21 Контроль за дотриманням колективного договору. постійно С.П. Кофан
22 Контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку постійно С.П. Кофан
23 Проведення інструктажів та контроль за дотриманням інструкцій працівниками з безпеки діяльності, пожежної безпеки. за графіком С.П. Кофан
24 Проведення повірки вогнегасників. за планом С.П. Кофан
25 Про якість відвідування вихованцями ДНЗ Про своєчасність сплати батьками за харчування постійно С.П. Кофан

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Завідуюча ДНЗ № 5

С.П. Кофан

ПЛАН

проведення свят та розваг для дітей молодшого

та старшого дошкільного віку

на 2017/2018 навчальний рік

№ з/п Вид заходу Назва заходу Вікова група Термінпроведення
1 Розвага «Здрастуй дитячий садок» Молодший вік вересень
2 Тем. розвага «Твоя країна – Україна» Сер, старший вік
3 Розвага «Наш веселий дитсадок» 4, 5, 6 р.ж.
4 Ігри - забавлянки «Вправні рученята» 4 р.ж.
5 Розвага «День знайомства з дитсадком» Молодший вік жовтень
6 Лялькова вистава «Казочка про дощик» Молодший вік
7 Лялькова вистава «Про ледачих мишенят і працьовитого півника» 3, 4 р.ж.
8 Муз.-дид. ігри «Хто в будиночку живе» 5 р.ж.
9 Музична розвага «Вправні козачата» 5, 6 р.ж.
10 Розвага «Осінь люба, осінь мила» Всі вікові групи листопад
11 Розвага «Лісовою стежкою» Мол, сер, ст. вік
12 Ігри -забавлянки «Граємо з ведмедиком» Ранній вік
13 Музична розвага «Правила руху в нашій країні для пішоходів всюди єдині» 5, 6 р.ж.
14 Розвага «Привітання від Миколая» Всі вікові групи грудень
15 Свято «Лісова красунечка» Ранній вік
16 Свято «Ти ялинонько засяй, в коло всіх малят скликай» Молодший вік
17 Свято «Зимонька прийшла веселе свято принесла» Середній вік
18 Свято «Затанцюй, заспівай, з нами свято зустрічай» Старший вік
19 Театр іграшок «Про хитру лисичку і жадібних ведмежат» Ранній вік.,4 р.ж.
20 Музичні свята «Новий рік святкуємо – радість всім даруємо» Всі вікові групи
21 Тематична розвага «У містах і селах ходить зимонька весела» (різдвяні колядки, щедрівки, традиції українського народу) Всі вікові групи січень
22 Музична розвага «До побачення ялинка!» Всі вікові групи
23 Музична розвага «Зимонька завітала, ігри дітям подарувала» 5, 6 р.ж.
24 Лялькова вистава «Дід, баба та снігова донька» 3, 4 р.ж.
25 Тем. розвага «Стрітення» Всі вікові групи
26 Муз.-дид. ігри «Веселі музики» Ранній вік., 4 р.ж
27 Музична казка «Про Настю, Оленку ,та місяці року» 4 р.ж.,5 р.ж.,
28 Масовий захід «Стрілися зима з весною» 5 р.ж.,6 р.ж.
29 Свято «Мама лагідна моя» Молодший вік березень
30 Свято «Дуже мамочку люблю, їй привіт весняний шлю Середній вік
31 Свято «Маму любу обійму, дуже я тебе люблю» Старший вік
32 Розвага «Рання весна» Молодший вік
33 Лялькова вистава «Ми родина вітамінна» Всі вікові групи
34 Музичні свята «Мама сонячна моя» Старший вік
35 Лялькова вистава «Петрушкін цирк» Ранній вік. 4 р.ж
36 Муз.-дид. гра «На чому граю відгадай» 5 р.ж. 6 р.ж.
37 Темат. розвага «Курочка з курчатами» Молодший вік квітень
38 Розвага «Кицине горе» Молодший вік
39 Розвага «Кумедна історія з клоуном» Середній, старший вік
40 Розвага «Ой який чудовий я» Середній, старший вік
41 Музична розвага «Свято гарного настрою» 5 р.ж.6 р.ж.
42 Музична розвага «Ми, малята, підросли і в садочок перейшли» Ранній вік
43 Фестиваль пісенної творчості «Свято Української пісні» Масовий захід
44 Тематич. розвага «Дощ і веселка» Молодший вік Травень
45 Розвага «Доброта то є серця висота» Всі вікові групи
46 Свято «Наш садочку прощавай» Старший вік
47 Лялькова вистава «Заєць – кравець» 5 р.ж., 6 р.ж.
48 Музична розвага «Кого збудили брязкальця» Ранній вік.,4 р.ж.
49 Музичне свято «До побачення садок» 6 р.ж.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Завідувач ДНЗ № 5

С.П. Кофан

ПЛАН

проведення спортивних розваг

для дітей молодшого та старшого дошкільного віку

на 2017/2018 навчальний рік

№ з/п Вид заходу Назва заходу Вік Термін проведення
1. Спорт. роз. «Українці ми маленькі» Мол. вік Вересень
2. Спорт. роз. «Вправні козачата» Сер. вік Вересень
3. Спорт. роз. «Ми майбутнє України» (малі олімпійські ігри) Ст. вік Вересень
4. Спорт. роз. «Старичок лісовичок ліс охороняє і гостей вітає» Мол. вік Жовтень
5. Спорт. роз. «Чарівний куб» Сер. вік Жовтень
6. Спорт. роз. «Щедра осінь» Ст. вік Жовтень
7. Спорт. роз. «Лісові візерунки» Мол. вік Листопад
8. Свято «Козачатами хочемо ми стати, рідну Україну захищати» Ст. вік Листопад Дв8-16
9. Спорт. роз. «Циркова вистава» Сер., ст. вік Листопад
10. Спорт. роз. «Карнавал тварин» Мол. вік Листопад
11. Спорт. роз. «Зимові розваги» Сер., ст. вік Грудень
12. Спорт. роз. «Пригоди сніговичка» Сер., ст. вік Грудень
13. Спорт. роз. «Щоб здоровим бути з Айболитом потрібно дружити» Мол. вік Січень
14. Спорт. роз. «Ярмарок ігор» Сер., ст. вік Січень
15. Спорт. роз. «Ой як весело нам взимку» Сер., ст. вік Січень
16. Свято «Зимові забави» Ст. вік Січень
17. Спорт. роз. «Веселі іграшки» Мол. вік Лютий
18. Спорт. роз. «Веселі індіанці» Сер., ст. вік Лютий
19. Спорт. роз. «Пригоди Котигорошка» Сер., ст. вік Лютий
20. Спорт. роз. «Малята – здоров’ята» Мол. вік Березень
21. Спорт. роз. «Джунглі кличуть» Сер., ст. вік Березень
22. Спорт. роз. «Народна гра – стежина до добра» Сер., ст. вік Березень
23. Спорт. роз. «Курчатка» Мол. вік Квітень
24. Спорт. роз. «Космічні пригоди» Сер., ст. вік Квітень
25. Спорт. роз. «Подорож в країну рухливих ігор» Сер., ст. вік Квітень
26. Свято «Пригоди в казковому лісі» Ст. вік Квітень
27. Спорт. роз. «Як комашка заблукала, додому доріжку шукала» Мол. вік Травень
28. Спорт. роз. «Чекає нас народна гра, не гайте часу дітвора» Сер., ст. вік Травень
29. Спорт. роз. «Подорож на кораблі» Сер., ст. вік Травень
30. Свято «Дитячий сміх лунає для всіх» Всі групи Червень
31. Спорт. роз. «До ведмедя в гості завітаємо, весело пограємо» Мол. вік Червень
32. Спорт. роз. «Білосніжка і 7 гномів» Сер., ст. вік Червень
33. Спорт. роз. «Веселі мандрівники» Сер., ст. вік Липень
34. Спорт. роз. «Водичка, водичка, умий моє личко» Сер., ст. вік Липень
35. Спорт. роз. «На гостину до зайчика» Мол. вік Серпень
36. Спорт. роз. «Літні розваги в рідній країні» Сер., ст. вік Серпень
Кiлькiсть переглядiв: 75