/Files/photogallery/IMG_3500.JPG

Первомайський заклад дошкільної освіти № 5 «Малятко» керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", статутом закладу та іншими законодавчими актами Ураїни.

Сучасний заклад дошкільної освіти – складна система, яка вимагає грамотного управління.

Система управління закладу дошкільної освіти може функціонувати лише тоді, коли всі її складові відповідають вимогам сьогодення. Розвиток управління передбачає вдосконалення структури всієї організації закладу.

Спрямованість всієї системи управління дитячим садком на кінцевий результат передбачає новий підхід до інформаційного забезпечення, педагогічного аналізу, планування, організації, контролю і регулювання всієї діяльності.

Управління закладу носить державно-суспільний, демократичний характер і здійснюється також через інші колегіальні органи управління, а саме: педагогічну раду ЗДО, батьківські комітети груп, профспілковий комітет.

Медичний супровід вихованців закладу здійснюють сестри медичні старші.

Кiлькiсть переглядiв: 717