ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №5 «МАЛЯТКО» комбінованого типу ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ

засідання педагогічної ради

31.08.2019 №1

м. Первомайський

Голова - С.П. Кофан

Секретар - Н.О. Матющенко

Присутні: 23 члени педагогічної ради

Відсутні : 0

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

«Пріоритетні завдання педагогічного колективу щодо створення інноваційного освітнього простору в дошкільному закладі»

1.1.Вибори секретаря педагогічних рад

1.2. Виконання рішень попередньої педради (інформація)

1.3. Особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2019/2020 ннавчальному році (інструктивно-методичні рекомендації до листа МОН України від 02.07.2019 р. № 1/9-419) (виступ, обговорення)

1.4. Результативність проведення оздоровчої роботи ДНЗ №5 педагогами та медичними працівниками в літній період. Аналітична довідка. Результативність оперативно-оглядового контролю щодо підготовки вікових груп до нового 2019/2020 навчального року. (довідка)

1.5.Обговорення, корегування та затвердження:

- річного плану роботи педагогічного колективу на 2019 /2020 навчальний рік;

- плану наступності роботи ДНЗ №5 та ЗОШ №2 на 2019/2020 навчальний рік;

- плану роботи з дітьми неохопленими дошкільною освітою на 2019/2020 навчальний рік;

- режиму дня та розкладу занять вікових груп на 2019/2020 навчальний рік;

- плану оздоровчої роботи на 2019/2020 навчальний рік та оздоровчий період;

- погодження навчального плану роботи на 2019/2020 навчальний рік, схеми написання календарного плану

- ознайомлення з перспективним планом атестації і проходження курсової перепідготовки. (доповідач Н.О. Матющенко)

1.6. «Професійний портфель педагога» (власні надбання педагогів, творчі звіти педагогів, презентація методичних та дидактичних посібників)

1.1. СЛУХАЛИ: С.П. Кофан, завідувача ДНЗ №5, яка наголосила, що на наступний навчальний рік слід обрати секретаря педагогічних рад.

ВИСТУПИЛИ:

Т.В. Товкач, вихователь, яка запропонувала обрати секретарем педагогічних рад Н.О. Матющенко, вихователя-методиста ДНЗ№5.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 23, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

1.1. ВИРІШИЛИ: Н.О. Матющенко обрати секретарем педагогічних рад

1.2. СЛУХАЛИ:С.П. Кофан, завідувача ДНЗ №5, яка проінформувала присутніх про виконання рішення педагогічної ради від 14.05.2019 року

1.2. ВИРІШИЛИ: інформацію прийняти до уваги та неухильно виконувати

(постійно) (педагоги ДНЗ)

1.3. СЛУХАЛИ: Н.О.Матющенко, вихователя-методиста ДНЗ, яка ознайомила педагогів з інструктивно-методичними рекомендаціями до листа МОН України від 02.07.2019 р. № 1/9-419 щодо особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році. Вона загострила увагу на інтеграції побудови освітнього процесу в дошкільному закладі: інноваційні аспекти та завдання педагогічного колективу дошкільного закладу по роботі над освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», звернувши увагу на пріоритетні напрямки та завдання діяльності педагогічного колективу ДНЗ №5 на 2019/2020 навчальний рік.

ВИСТУПИЛИ: В.О. Аксьонова, вихователь, яка запропонувалаприйняти інформацію до уваги та використовувати у роботі .

1.3. ВИРІШИЛИ: інформацію прийняти до уваги та використовувати у роботі (постійно) (педагоги ДНЗ)

1.4. СЛУХАЛИ:

Ю.С. Краснікову, сестру медичну старшу, яка зробила докладний аналіз захворюваності за літній період, наголосивши, що влітку у закладі оздоровлювалося 220 дітей. Вона розповідала про завдання педагогів щодо попередження дитячого травматизму та зниженню дитячої захворюваності, важливості загартовуючих процедур, їх організацію та проведення в умовах дитячого закладу, фізкультурно – оздоровчу роботу в ДНЗ.

Н.О. Матющенко, вихователя – методиста ДНЗ, яка проаналізувала роботу педагогів у літній оздоровчий період по проведенню заходів спрямованих на оздоровлення дітей та загартування. Вона відзначила найбільше ефективні заходи, а саме: Дні здоров’я, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, колективні змагання та естафети, спортиві ігри та розваги.

Надія Олександрівна зробила аналітичну довідку щодо результативності оперативно-оглядового контролю по підготовці вікових груп до нового 2019/2020 навчального року, відзначивши групи:№ 5 – вихователі Т.В.Товкач та Т.В. Конопля, помічник вихователя Т.Є. Богданова, №2 – вихователі

І.А.Коваленко та О.В.Самілик, помічник вихователя В.М. Удочкіна, №7 вихователь О.А. Сердюк, помічник вихователя І.В. Григор’єва.

ВИСТУПИЛИ:

А.Ю. Васильєва, сестра медична з дієтичного харчування ДНЗ №5, яка слушно зауважила, що педагоги, медичні працівники прикладають максимум зусиль для зміцнення та збереження здоров’я вихованців ДНЗ. Приділяється увага щодо поліпшення збалансованості харчового раціону протягом дня.

О.В. Самілик, вихователь ДНЗ, яка впевнено наголошувала на значущість питань зниження дитячої захворюваності, вона розповідала про роботу педагогів щодо попередження дитячого травматизму та зниженню дитячої захворюваності, загартовуючих процедур, їх організації та проведення в умовах дитячого закладу, фізкультурно–оздоровчу роботу в ДНЗ.

Олена Володимирівна, запропонувала з метою зміцнення здоров’я та зниження захворюваності організовано проводити загартовуючи процедури, організувати роботу по профілактиці захворювань, в осінньо – зимовий період: вживання фіто чаїв, вдихання фітонцидів та проведення фізкультурно – оздоровчої роботи згідно вікових можливостей дітей в кожній віковій групі.

1.4. ВИРІШИЛИ:

1.4.1. З метою зміцнення здоров’я та зниження захворюваності посилити фізкультурно – оздоровчу роботу в ДНЗ, роботу по виконанню норм харчування, збалансованості харчового раціону дошкільників.

(постійно), (відповідачі - медичні працівники, інструктор з фізичної культури)

(постійно), (відповідачі: вихователі, інструктор з фізичної культури)

1.4.2. Ефективно та організовано проводити загартовуючи заходи в кожній віковій групі

(постійно), (відповідачі - вихователі)

1.4.3. Інформацію щодо підготовки груп до нового 2019/2020 навчального року прийняти до уваги, працювати над поповненням та оновленням ігрового середовища в кожній віковій групі

(до 1.11.2019), (відповідачі - вихователі)

1.5.СЛУХАЛИ:

Н.О. Матющенко, вихователя – методиста ДНЗ, яка ознайомила педагогів з планом роботи педагогічного колективу 2019 /2020 навчальний рік; планом наступності роботи ДНЗ №5 та ЗОШ №2 на 2019 /2020 навчальний рік; планом роботи з дітьми неохопленими дошкільною освітою на 2019/ 2020 навчальний рік; режимом дня та розкладом занять вікових груп; планом оздоровчої роботи на 2019/2020 навчальний рік та оздоровчий період;

навчальним планом роботи на 2019/2020 навчальний рік.

ВИСТУПИЛА:

А.М. Моргун, вихователь, яка запропонувала прийняти до уваги перелічені плани та заходи, затвердити їх та прикласти максимум зусиль для їх виконання

Т.В. Конопля, вихователь, яка запропонувала планування роботи вести за блочно-тематичним принципом, за режимними моментами, запис вести текстовою формою

1.5.. ВИРІШИЛИ:

1.5.1. Затвердити та використовувати у роботі:

річний план роботи педагогічного колективу на 2019 /2020 навчальний рік;

план наступності роботи ДНЗ №5 та ЗОШ №2 на 2019 /2020 навчальний рік;

план роботи з дітьми неохопленими дошкільною освітою на 2019/ 2020 навчальний рік;

режим дня та розклад занять вікових груп на 2019/ 2020 навчальний рік;

план оздоровчої роботи на 2019/2020 навчальний рік та оздоровчий період;

навчальний план роботи на 2019/2020 навчальний рік.

(відповідачі – педагоги, протягом року)

1.5.2.Планування роботи вести за блочно - тематичним принципом, за режимними моментами, запис вести текстовою формою

(відповідачі – педагоги, протягом року)

1.6. СЛУХАЛИ: Н.О.Матющенко, вихователя-методиста ДНЗ №5, яка наголосила, що для успішної роботи з дітьми педагоги закладу мають свій

«Професійний портфель педагога», де зібрано власні надбання педагогів, творчі звіти педагогів, презентація методичних та дидактичних посібників.

1.6. ВИСТУПИЛИ:

Сердюк О.А., вихователь, презентувала посібники: леп – бук «Пожежники», «Транспорт»

Коваленко І.А., вихователь, презентувала посібник «Чудова стежина»

Інькова Л.М. вихователь, презентувала посібники «Математичні гноми», «Математичні доріжки»

Самілик О.В., вихователь, презентувала посібник « У світі тварин»

Волохова О.І., вихователь, презентувала посібник «Серветки - розвивайки»

Колісник С.О., вихователь, презентувала посібник «Чарівне курчатко»

Бородавка Г.В., вихователь, презентувала посібник «Незвичайні гніздечка», «Математичний калейдоскоп»

6. ВИРІШИЛИ:

Внести до рієстру посібників презентовані роботи та рекомендувати до використання у роботі

(постійно) (відповідачі – педагоги)

Голова С.П. Кофан

Секретар Н.О. Матющенко

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 5 "МАЛЯТКО" КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ

13.11.2019 №2

м. Первомайський

засідання педагогічної ради

«Дитинство – це гра, гра – це дитинство»

Голова - С.П. Кофан

Секретар - Н.О. Матющенко

Запрошені - І.В. Бонзик, вчитель ЗОШ №2,

І.П. Шукун, вчитель ЗОШ №2

Присутні: 22 члени педагогічної ради,

Відсутні : 0

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Інформація про виконаннярішеньпопередньоїпедради

(доповідач С.П. Кофан)

2. «Проблемиорганізаціїігровоїдіяльності в сучасномудитячому садку»

(доповідач В.І Ярошенко)

- інтелектуальнагра «Заморочки з бочки» (теоретична);

(ведуча Н.0.Матющенко)

- диспут «Іграшка в життімалюка»;

(ведуча Н.0.Матющенко)

- діловагра «Телефон довіри»;

(ведуча Н.0.Матющенко)

- рішеннякросворду «І все-таки гра!»;

(ведуча Н.0.Матющенко)

3.Аналіз анкетування педагогів щодо організації ігрової діяльності

(доповідач Н.0.Матющенко)

4. Аналітичнадовідка за результатами тематичного контролю « Ігри як засіброзвиткуінтелектуальних і творчихздібностейдітей».

(доповідач Н.0.Матющенко)

5.Практичнірекомендації для вихователів ДНЗ з організації таплануванніігорової діяльності.

(доповідач Н.0.Матющенко)

6. Міні-презентаціянетрадиційнихрозвиваючихігорвихователямигруп і фахівцями дошкільного закладу.

(доповідач Н.0.Матющенко)

1. СЛУХАЛИ:

С.П. Кофан, завідувача ДНЗ, про виконання п 1.2.4. педагогічної ради від 31.08.19 року - про підвищення якості самоосвітньої діяльності педагогів та опрацювання нових видань методичної та педагогічної літератури щодо роботи над освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина». В своєму виступі вона наголосила, що якість самоосвітньої діяльності постійно підвищується, цьому сприяють зокрема плани самоосвітньої діяльності, які є у кожного педагога закладу. При проведенні останнього семінару та круглого столу на ХVІІІ відкритій обласній тематичній виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» педагоги показала ерудицію та обізнаність у питанняхнових видань методичної та педагогічної літератури щодо роботи над освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

ВИСТУПИЛИ:

Н.О. Матющенко, вихователь-методист, яка розповіла про самоосвітню діяльність педагогів ДНЗ та повідомила про наявність планів самоосвіти і запропонувала зняти з контролю п 1.2.4. педагогічної ради від 31.08.19 року.

1. ВИРІШИЛИ:

1.1Зняти з контролю п 1.2.4. рішення педагогічної ради від 31.08.19 року.

2. СЛУХАЛИ:

В.І. Ярошенко, вихователя ДНЗ, яка зупинилася у своєму виступі на пріоритетних завданняхта проблемах організації ігрової діяльності в сучасному дитячому садку(доповідь та матеріали додаються)

Н.О. Матющенко, вихователя-методиста ДНЗ, провела теоретичну інтелектуальну гру «Заморочки з бочки», яка дала змогу оцінити знання педагогів щодо організації, проведення та керівництва ігровою діяльністю дітей(питання гри додаються)

Н.О. Матющенко, вихователя-методиста ДНЗ, яка провела диспут «Іграшка в житті малюка», на якому вихователі дискотували щодо значення, важливості іграшок та шкоди деяких з них.

Н.О. Матющенко, вихователя-методиста ДНЗ, яка провела ділову гру «Телефон довіри», де педагоги розповідали про основні питання стосовно ігор дітей вдома та під час самостійних ігор дітей

2. ВИСТУПИЛИ:

О.І. Волохова, вихователь дошкільного закладу, яка наголосила, що проблеми з організації проведення та керування ігровою діяльністю дошкільників виникають у педагогів доволі часто і вирішувати їх краще всього на практичному рівні, разом. Тому кожному слід пам’ятати, що найбільш зрозумілі та ефективні методи та форми роботи з дітьми є ігрові і саме так працює вона з найменшими малюками. Вона поділилася своїм досвідом по роботі з дітьми при організації пальчикових ігор. Олена Іванівна запропонувала створювати комфортні умови для розвитку особистості в кожній віковій групі.

І.П. Шукун, вчительЗОШ №2, котра зауважила, що саме ігрова діяльність дітей спонукає їх до розвитку навчальних можливостей , що сприяє сприяє успішному навчанню дітей у школі. Коли дитина досить підготовлена з дошкільного навчального закладу, то вона легко адаптується до умов школи та до класно-урочної системи роботи.

Г.П. Климентьєва, вихователь ДНЗ, котра узагальнила думку педагогів щодо значення ігрової діяльності для дітей різного віку, розвитку творчої особистості дошкільників та відзначила важливість ігр та іграшок для формування розвиненої особистості. В своєму виступі зупинилася на методах та прийомах роботи з дошкільниками в своїй віковій групі щодо ігрової діяльності дошкільнят. Вона запропонувала звертати увагу педагогів на організацію розвивального середовища для здійснення ігрової діяльності з дітьми, особливо якщо йдеться про дидактичні ігри.

3. СЛУХАЛИ: Матющенко Н.О., вихователя- методиста ДНЗ №5, яка зробила аналіз анкетування педагогів щодо організації ігрової діяльності, зауваживши, що всі педагоги показали обізнаність з питань організації, проведення ігрової діяльності в ДНЗ. (аналіз додається)

ВИСТУПИЛИ:

І.В. Бонзик, вчитель початкових класів ЗОШ №2, котра слушно зауважила, що саме дошкільний заклад покликаний дати основу знань для успішного навчання та сприйняття програми шкільного навчання. Вона впевнена, що розвивати дошкільника доцільніше всього в ігровійдіяльності. Це більше підвищує процес засвоєння дитиною знань та завдань, що активно розвивають дитину. Крім того, існують різні прийоми ігрових дій, які допомагають підвищити ефективність використання навчальних завдань.

Л.М. Інькова,вихователь ДНЗ, яка звернула увагу на логічні прийоми розумових дій— порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікація, аналогія, систематизація, абстрагування — в літературі також називають логічними прийомами мислення. При організації спеціальної розвиваючої роботи над формуванням і розвитком логічних прийомів мислення спостерігається значне підвищення результативності цього процесу незалежно від вихідного рівня розвитку дитини. Вона запропонувала широко використовувати сучасні методи, прийоми роботи з дошкільниками.

Л.М. Інькова, вихователь ДНЗ, яка зауважила, що як зазначено в Базовому компоненті дошкільної освіти України, для розвитку логіко-математичних умінь важливим є забезпечення розвитку дитини в освітньому середовищі. Нам, вихователям, слідякомогачастішезалучатидітей до організаціїоточуючогосередовища, цікавитисяїхдумкоющодонаступнихдій по йогозміні. Вона запропонувала частіще залучати дітей до самого процесузмін самого середовища.

3. ВИРІШИЛИ:

3.1 З метою розвитку логіко-математичної компетентності дошкільників широко використовувати сучасні методи, прийоми роботи з дошкільниками.

(постійно)

3.2.Забезпечувати логіко-математичний розвиток дошкільників у розвивальному середовищі дошкільного навчального закладу

4. СЛУХАЛИ:

Я.Л. Климентьєва, вихователя ДНЗ, яка розповіла про особливості використання ігрових прийомів у процесі формування логіко-математичних уявлень дошкільників. Аналіз стану навчання дошкільнят приводить багатьох педагогів до висновку про необхідність навчання в іграх. Іншими словами, мова йде про необхідність розвитку навчальних функцій гри, що передбачає навчання через гру.

Гра - це не тільки задоволення і радість для дитини, що саме по собі дуже важливо, з її допомогою можна розвивати увагу, пам'ять, мислення, уяву малюка. Граючи, дитина може здобувати, нові знання, вміння, навички, розвивати здібності, часом не здогадуючись про це.

(доповідь додається)

ВИСТУПИЛИ:

І.П. Шукун, вчмтель початкових класів ЗОШ №2, яка наголосила про необхідність сучасних вимог, викликаних високим рівнем сучасної школи до математичної підготовки дітей в дитячому саду, у зв'язку з переходом на навчання в школі з шести років.

Математична підготовка дітей до школи передбачає не тільки засвоєння дітьми певних знань, формування у них кількісних просторових і часових уявлень. Найбільш важливим є розвиток у дошкільнят розумових здібностей, уміння вирішувати різні завдання.

Т.В. Товкач, вихователь ДНЗ, яка зазначила, що на заняттях і в повсякденному житті широко використовуються дидактичні ігри та ігрові вправи. Організовуючи ігри поза занять, закріплюють, поглиблюють і розширюють математичні уявлення дітей, а головне одночасно вирішуються навчальні та ігрові завдання. У ряді випадків ігри несуть основне навчальне навантаження. Ось чому на заняттях і в повсякденному житті, вихователі повинні широко використовувати дидактичні ігри та ігрові вправи.

4. ВИРІШИЛИ:

4.1. У роботі з дошкільниками з логіко-математичного розвитку широко використовувати дидактичні ігри та ігрові вправи.

(протягом навчального року)

4.2. Підтримувати наступність ДНЗ№5 та ЗОШ №2 у роботі з дітьми з логіко-математичного розвитку (протягом навчального року)

2. ВИРІШИЛИ:

2.1.Постійно створювати комфортні умови в кожній віковій групі для здійснення ігрової діяльності дітей (протягом року)

2.2. Поповнити розвивальне середовище групових осередків новим ігровим матеріалом та іграшками . ( до 1.02.20)

Голова С.П. Кофан

Секретар Н.О. Матющенко

Кiлькiсть переглядiв: 602