ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №5 «МАЛЯТКО» комбінованого типу ВИКОНКОМУ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ

засідання педагогічної ради

31.08.2020 №1

м. Первомайський

Голова - С.П. Кофан

Секретар - Н.О. Матющенко

Присутні: 21 член педагогічної ради

Відсутні : 0

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

«Перспективи дошкільної освіти: реальні кроки в наявних умовах» («Морська подорож»)

1.1. Острів«Виборчий»

Вибори секретаря педагогічної ради

1.2. Острів«Виконавчий» Інформація про виконання рішень попередньої педради (інформація)

1.3. Острів «Неповторний»

- психологічний тренінг

1.4. Острів «Літніх вражень»

Результативність проведення оздоровчої роботи ДНЗ №5 педагогами та медичними працівниками в літній період; Аналітична довідка «Результативність оперативно-оглядового контролю щодо підготовки вікових груп до нового 2020/2021 навчального року.

1.5. Острів «Райдужних перспектив» Основні напрямки роботи та завдання педагогічного колективу на 2020/2021 навчальний рік «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році (інструктивно-методичні рекомендації до листа МОН України від 30.07.2020№ 1/9-411) (виступ, обговорення)

1.6. Острів«Далеко планів» Обговорення, корегування та затвердження:

- річного плану роботи педагогічного колективу на 2020/2021 навчальний рік;

- плану наступності роботи ДНЗ №5 та Первомайського ліцею №2 на 2020/2021 навчальний рік;

- плану роботи з дітьми неохопленими дошкільною освітою на 2020/2021 навчальний рік;

- режиму дня та розкладу занять вікових груп на 2020/2021 навчальний рік;

-плану оздоровчої роботи на 2020/2021 навчальний рік та оздоровчий період;

-погодження навчального плану роботи на 2020/2021 навчальний рік, схему написання календарного плану

-ознайомлення з перспективним планом атестації і проходження курсової перепідготовки.

1.7. Острів «Знахідок» (власні надбання педагогів, творчі звіти педагогів, презентація методичних та дидактичних посібників)

1.8. Острів «Вирішальний»

Завершенняподорожі.Рішенняпедради

1.1. СЛУХАЛИ: С.П. Кофан, завідувача ДНЗ №5, яка наголосила, що на наступний навчальний рік слід обрати секретаря педагогічних рад.

ВИСТУПИЛИ:

Т.В. Конопля, вихователь, яка запропонувала обрати секретарем педагогічних рад Н.О. Матющенко, вихователя-методиста ДНЗ№5.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 21, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

1.1. ВИРІШИЛИ: Н.О. Матющенко обрати секретарем педагогічних радна 2020/2021 навчальний рік

1.2. СЛУХАЛИ:С.П. Кофан, завідувача ДНЗ №5, яка проінформувала присутніх педагогів про виконання рішення педагогічної ради від 14.05.2020 року

ВИСТУПИЛИ: О.В. Самілик, вихователь, запропонувала інформацію щодо виконання рішень педагогічної ради від 14.05.2020 року прийняти до уваги та неухильно виконувати

1.3. СЛУХАЛИ: Н.О.Матющенко, вихователя-методиста ДНЗ яка провела психологічний тренінг «Неповторний» на якому педагоги практично впевнилися що кожна особистість неповторна і виконані завдання показали що за одними і тими ж вказівками результат у кожного свій.

ВИСТУПИЛИ: Г.В. Бородавка, вихователь котра зауважила, що всі різні і діяли по різному тому і результат різний. Тому у дітей слід розвивати власні таланти, обдарованість.

1.4. СЛУХАЛИ: Л.А. Григоренко, сестру медичну старшу ДНЗ №5, яка ознайомила педагогів з результатами проведення оздоровчої роботи ДНЗ №5 педагогами та медичними працівниками в літній період. Любов Анатоліївна зробила докладний аналіз захворюваності за літній період, наголосивши, що влітку у закладі оздоровлювалося 156 дітей.

Сестра медична старша розповідала про завдання педагогів щодо попередження дитячого травматизму та зниженню дитячої захворюваності, важливості загартовуючих процедур, їх організацію та проведення в умовах дитячого закладу, фізкультурно – оздоровчу роботу в ДНЗ.

Н.О. Матющенко, вихователь – методист ДНЗ, проаналізувала роботу педагогів у літній оздоровчий період по проведенню заходів спрямованих на оздоровлення дітей та загартування. Вона відзначила найбільше ефективні заходи, а саме: Дні здоров’я, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, колективні змагання та естафети, спортиві ігри та розваги, які проводилися під час каронтину за новими правилами. За результатами моніторингу захворюваності дітей кращі з них у групах №8 вихователь Л.Л.Засядьвовк, №7 вихователь О.А. Сердюк, №11 вихователь Г.В. Бородавка.

Н.О.Матющенко, вихователя-методиста ДНЗ котра ознайомила педагогів з аналітичною довідкою «Результативність оперативно-оглядового контролю щодо підготовки вікових груп до нового 2020/2021 навчального року». Вона відзначила кращу підготовку груп №2, вихователь І.А. Коваленко, помічник вихователя В.М. Удочкіна, №11 вихователь Г.В. Бородавка, помічник вихователя С.М. Татаренко, №6 вихователь Л.М. Інькова, помічник вихователя Л.І. Воробйова.

ВИСТУПИЛИ:

Л.Л.Засядьвовк, вихователь котра запропонувала інформацію взяти до уваги та суворо дотримуватися режиму дня дітей, виконання загартовуючи процедур в умовах карантину та працювати над поліпшенням та оздобленням ігрових зон у кожній віковій групі, поповненням дидактичного та ігрового матеріалів.

1.5. СЛУХАЛИ: Н.О.Матющенко, вихователя-методиста ДНЗ, яка ознайомила педагогів з інструктивно-методичними рекомендаціями до листа МОН України від 30.07.2020№ 1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році»

Вона загострила увагу на інтеграції побудови освітнього процесу в дошкільному закладі: інноваційні аспекти та завдання педагогічного колективу дошкільного закладу по роботі над освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», звернувши увагу на пріоритетні напрямки та завдання діяльності педагогічного колективу ДНЗ №5 на 2020/2021 навчальний рік.

ВИСТУПИЛИ: О.А. Сердюк, вихователь, яка підтримала основні напрямки та завдання діяльності закладу і запропонувалаприйняти інформацію до уваги та використовувати в роботі .

1.6. СЛУХАЛИ: Н.О.Матющенко, вихователя-методиста ДНЗ яка запропонувала педагогам обговорити, корегувати та затвердити:

- річний план роботи педагогічного колективу на 2020/2021 навчальний рік;

- плау наступності роботи ДНЗ №5 та Первомайського ліцею №2 на 2020/2021 навчальний рік;

- план роботи з дітьми неохопленими дошкільною освітою на 2020/2021 навчальний рік;

- режим дня та розкладу занять вікових груп на 2020/2021 навчальний рік;

- план оздоровчої роботи на 2020/2021 навчальний рік та оздоровчий період;

- погодити освітній план роботи на 2020/2021 навчальний рік, схему написання календарного плану

- ознайомила з перспективним планом атестації і проходження курсової перепідготовки.

ВИСТУПИЛИ: О.Б. Діхтяр, вчитель-логопед ДНЗ. У своєму виступі вона запропонувала прийняти до уваги перелічені плани та заходи, затвердити їх та прикласти максимум зусиль для їх виконання.

Т.В. Рубан, вихователь, яка запропонувала планування роботи вести за блочно-тематичним принципом, за режимними моментами, запис вести текстовою формою.

1.7. СЛУХАЛИ:

Г.В. Бородавку, вихователя, котра виступила з творчим звітом та познайомила з посібником «Граємо - дітей навчаємо»,

Я.Л. Климентьєву вихователя, яка звітувала перед педагогами та презентувала свій посібник «Крок до творчості»,

І.А. Коваленко, вихователя, яка презентувала свій посібник «Тваринний світ», О.А. Сердюк, вихователя, яка розповіла про виготовлений нею леп бук «Види транспорту».

ВИСТУПИЛИ:

А.І. Волохова, яка запропонувала відзначити кращі посібники: Г.В. Бородавки «Граємо - дітей навчаємо», Я.Л. Климентьєвої «Крок до творчості», І.А. Коваленко «Тваринний світ»

1.8. ВИРІШИЛИ:

1.1.Н.О. Матющенко обрати секретарем педагогічних радна 2020/2021 навчальний рік (2020/2021 навчальний рік)

1.2. Інформацію щодо виконання рішень педагогічної ради від 14.05.2020 року прийняти до уваги та неухильно виконувати

(постійно) (педагоги ДНЗ)

1.3.Формувати особистість кожної дитини враховуючи її власні можливості, обдарованість, творчість. (постійно) (педагоги ДНЗ)

1.4. З метою зміцнення здоров’я та зниження захворюваності посилити фізкультурно – оздоровчу роботу в ДНЗ, роботу по виконанню норм харчування, збалансованості харчового раціону дошкільників. Ефективно та організовано проводити загартовуючи заходи в кожній віковій групі.

(постійно), (відповідачі - медичні працівники, інструктор з фізичної культури, вихователі)

1.4.1. Провести відкритий захід здоров’язбережувального спрямування

(до 6.11.2020), (відповідач Л.В.Іваненко)

1.5. Інформацію щодо підготовки груп до нового 2020/2021 навчального року прийняти до уваги (відповідачі - вихователі)

1.6 Затвердити та використовувати у роботі:

- річний план роботи педагогічного колективу на 2020/2021 навчальний рік;

- план наступності роботи ДНЗ №5 та Первомайського ліцею №2 на 2020/2021 навчальний рік;

- план роботи з дітьми неохопленими дошкільною освітою на 2020/2021 навчальний рік;

- режим дня та розклад занять вікових груп на 2020/2021 навчальний рік;

- план оздоровчої роботи на 2020/2021 навчальний рік та оздоровчий період;

- погодити освітній план роботи на 2020/2021 навчальний рік, схему написання календарного плану

- перспективний планом атестації і проходження курсової перепідготовки.

(постійно, відповідачі педагоги ДНЗ)

1.7. Вважати кращими та використовувати в роботі творчі звіти та посібники: Г.В. Бородавки «Граємо - дітей навчаємо», Я.Л. Климентьєвої «Крок до творчості», І.А. Коваленко «Тваринний світ»

(постійно, відповідачі педагоги ДНЗ)

Голова С.П. Кофан

Секретар Н.О. Матющенко

Кiлькiсть переглядiв: 3805