КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

(ЯСЛА-САДОК) №5 "МАЛЯТКО" комбінованого типу

ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ

засідання педагогічної ради

14.02.2024 №3

Первомайська територіальна громада

Голова - Світлана КОФАН

Секретар - Надія МАТЮЩЕНКО

Присутні: 16 членів педагогічної ради

Відсутні : 0

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Сучасні аспекти взаємодії закладу дошкільної освіти та сім’ї

3.1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

(доповідач директор ЗДО Світлана КОФАН)

3.2.Місток порозуміння між батьками і вихователями

(презентація вихователя Любові ІНЬКОВОЇ)

3.3. Аукціон сучасних форм взаємодії з батьками
(презентація вихователя Ірини КОВАЛЕНКО)

3.4. Огляд методичних заходів з досвіду роботи педагогів

(презентують педагоги)

3.5.Про стан роботи з батьківською громадськістю в умовах дистанційного навчання (за результатами тематичного контролю)

(вихователь-методист Надія МАТЮЩЕНКО)

3.5. Рішення педагогічної ради

3.1. СЛУХАЛИ:

Світлану КОФАН, директора ЗДО, про виконання п.4 педагогічної ради від14.11.2023 про дотримання основних напрямків роботи та завдань щодо дистанційного навчання на 2023/2024 навчальному році та по підготовці закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності. В своєму виступі вона наголосила, що в умовах воєнного стану заклад працює в он-лайн режимі, тому педагоги дбають про безпеку вихованців проводячи заходи під час он-лайн зустрічей.

Вихователі працювали над питанням оновлення та поповнення куточків безпеки життєдіяльності в кожній віковій групі.

ВИСТУПИЛИ:

Тетяна РУБАН, вихователька, яка розповіла про проведені бесіди з безпеки життєдіяльності з дошкільниками та батьками, а також звернула увагу на поповнення куточка з безпеки життєдіяльності новими матеріалами.

Ірина КОВАЛЕНКО, вихователька, котра ознайомила педагогів з он-лайн роботою з дітьми з безпеки життєдіяльності та оновлення матеріалів куточка з безпеки життєдіяльності в своїй віковій групі. Вона запропонувала взяти до уваги інформацію та постійно працювати над поповненням куточків безпеки життєдіяльності, тримати в полі зору питання безпечної поведінки дітей.

3.2 СЛУХАЛИ:

Любов ІНЬКОВ, виховательку, яка презентувала педагогам питання щодо створення містка порозуміння між батьками та вихователями у скрутний для нас час військового стану. Особливу увагу педагог звернула на досягнення порозуміння батьками важливості освітньої роботи з дітьми, їх розвитку для подальшого навчання у школі.

ВИСТУПИЛИ:
Олена СЕРДЮК, вихователька, яка висловила думку щодо розглянутих питань та їх значення для загального розвитку педагогів, набуття педагогами певного багажу знань, умінь, навичок та для роботи з дітьми. Вона запропонувала набуті знання, навички використовувати у роботі з дошкільниками.

Світлана КОЛІСНИК, вихователька, яка запропонувала виготовити нестандартні посібники для роботи з дітьми в онлайн режимі та поповнити ними куточки в кожній віковій групі.

3.3. СЛУХАЛИ: Ірину КОВАЛЕНКО,виховательку, з презентацією «Аукціон сучасних форм взаємодії з батьками. В своїй презентації вона звернула особливу увагу на форми взаємодії з батьками під час воєнного стану, навівши практичні приклади саме такої роботи з батьками своєї групи та успішність такої злагодженої роботи та її результати. Але в групі ще не всі батьки мають змогу працювати в онлайн режимі але переглянувши посилання, які дає педагог вони залюбки виконують завдання з дітьми.

ВИСТУПИЛА: Ганна БОРОДАВКА, вихователька, яка запропонувала, навіть при роботі в он-лайн режимі, звертати увагу на питання організації сучасних форм роботи з батьківською громадою, для подальшої організації роботи з дітьми. Вона запропонувала використовувати запропоновані у презентації сучасні форми роботи з батьками.

3.4 СЛУХАЛИ: Надію МАТЮЩЕНКО, вихователя-методиста ЗДО, яка зробила огляд методичних знахідок з досвіду роботи педагогів при організації он-лайн навчання для виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, запропонувавши залучати частіше батьків до практичних семінарів-тренінгів, консультацій, родинних клубів за інтересами, участі у спільних проектах, виставках, розвагах і святах

ВИСТУПИЛА:

Тетяна КОНОПЛЯ, вихователька, яка погодилася з наданими рекомендаціями щодо роботи з батьківською громадськістю, запропонувавши прийняти до уваги зауваження та працювати над їх усуненням.

3.5 СЛУХАЛИ: Надію МАТЮЩЕНКО, вихователя-методиста ЗДО, про стан роботи з батьківською громадськістю в умовах дистанційного навчання (за результатами тематичного контролю)

В своєму виступі вона звернула увагу присутніх на організацію саме он-лайн роботи з батьками.

Весь колектив: батьки та педагоги, допомагають один одному, діляться ресурсами, знаннями та досвідом, працюють разом для досягнення спільних цілей, результатів і успіху.

Право на освіту кожного громадянина України затверджено нормативними документами, які перед вами на слайді:

 Закон України «Про освіту» (ст. 11, 52)

 Закон України «Про дошкільну освіту» (ст. 27, 36)

 Базовий компонент дошкільної освіти (2021)

 Концепцію освіти дітей раннього та дошкільного

віку

 Концептуальні засади реформування середньої

школи «Нова українська школа»

 Положення про заклад дошкільної освіти

Лист МОН України від 02.04.2022 № 1/3845-22 «Про

рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на

період дії воєнного стану в Україні»

 Лист МОН України від 11.10.2017 №1/9-546 «Методичні

рекомендації щодо організації взаємодії закладу дошкільної

освіти з батьками вихованців»

 Лист МОН України від 11.10.2017 №1/9-546 «Методичні

рекомендації щодо організації взаємодії закладу дошкільної

освіти з батьками вихованців»

Педагоги нашого закладу дотримуються методичних рекомендацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» щодо:

- використання сайту закладу дошкільної освіти для забезпечення партнерської взаємодії усіх учасників освітнього процесу;

- організації роботи з дітьми в умовах воєнного стану.

На нашу думку батьки та ми несемо розподілену й водночас спільну відповідальність за здобуття дитиною дошкільної освіти та її якість відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти

Своїми завданнями по налагодженню партнерської взаємодії з батьками ми вбачаємо:

 Забезпечувати активність батьків і залучати їх в освітню діяльність

 Сприяти освіченості батьків щодо особливостей виховання та розвитку їхньої дитини

 Організовувати комунікацію за визначеними правилами, щоб вона була ефективною і безпечною

 Аналізувати фідбек, а для цього необхідно створити умови, щоб батьки надавали вихователю зворотній зв’язок

Нажаль при організації та здійснення освітнього процесу в сучасних умовах наші педагоги зіткнулися з такими труднощами:

- Визначення рівня сформованості у вихованців ключових компетентностей відповідно до БКДО в умовах дистанційного навчання

- Формування у вихованців ключових компетентностей відповідно до БКДО

- Організація ігрової діяльності

- Використання ІКТ та електронних освітніх ресурсів

В результаті спільної роботи ми виділили переваги партнерства нашого закладу із сім’ями вихованців:

- поглиблення знань батьків про відносини в родині та роль у них дитини, її думки, стану і поведінку;

- розвиток лідерських якостей батьків;

- зв’язок сімей із членами громади;

- надання сім’ям необхідної підтримки та допомоги

Все це створює можливості для розвитку в батьків упевненості в своїх діях, формуванню переконання , що їхні знання не менш важливі за професійні знання педагогів. Наше партнерство з батьками спроможне «побудувати місточки» між двома середовищами – домом дитини і дошкільним закладом.

ВИСТУПИЛА: Тетяна ТОВКАЧ, вихователька, котра запропонувала залучати батьків до різних заходів в он-лайн режимі: практичних семінарів-тренінгів, консультацій, родинних клубів за інтересами, участі у спільних проектах, виставках, розвагах і святах.

РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ:

1. Створювати умови у кожній віковій групі для організації он-лайн діяльності дошкільників.

(Педагоги, протягом навчального року)

2. Формувати елементарну компетенцію з питань сучасних форм взаємодії з батьками

(Педагоги, протягом навчального року)

3. Виготовити нестандартні посібники для он-лайн діяльності які будуть широко використовуватися в індивідуальній та в груповій роботі з дітьми

(Педагоги, до 10.05.2024)

4. Усунути зауваження надані у довідці тематичної перевірки щодо стану роботи з батьківською громадськістю у кожній віковій групі.

(Педагоги, до 10.05.2024)

5. Залучати батьків до різних заходів в он-лайн режимі: практичних семінарів-тренінгів, консультацій, родинних клубів за інтересами, участі у спільних проектах, виставках, розвагах і святах.

(Педагоги, протягом навчального року)

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

Голова Світлана КОФАН

Секретар Надія МАТЮЩЕНКО

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

(ЯСЛА-САДОК) №5 «МАЛЯТКО» комбінованого типу

ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

ПРОТОКОЛ

засідання педагогічної ради

14.11.2023 №2

м. Первомайський

Голова - С.П. Кофан

Секретар - Н.О. Матющенко

Присутні: 16 членів педагогічної ради

Відсутні : 0

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Організація освітнього процесу в нових умовах.

2.1. Результати виконання рішень попереднього засідання педради.

2.2. Цілісність, системність, послідовність запровадження освітнього процесу в умовах воєнного стану та дистанційного навчання дошкільників.

2.3. Організація дистанційної форми здобуття освіти вихованців.

2.4. Майстер-клас «Онлайн-інструменти для створення ігрових вправ для роботи з дітьми в онлайн режимі»

2.5. Затвердження перспективного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2024 рік.

2.6. Рішення педагогічної ради

2.1. СЛУХАЛИ: Світлану КОФАН, директора ЗДО №5, яка проінформувала присутніх педагогів про виконання рішення педагогічної ради від 30.08.2023 року, а саме п.1.4.щодо суворого дотримання основних напрямків роботи та завдань щодо дистанційного навчання на 2023/2024 навчальному році та по підготовці закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

ВИСТУПИЛА: Олена ШИЛІНА, вихователька, запропонувала інформацію щодо виконання рішень педагогічної ради від 30.08.2023 року прийняти до уваги та постійно працювати над неухильним його виконанням.

2.2. СЛУХАЛИ: Людмилу ЗАСЯДЬВОВК, виховательку ЗДО, яка презентувала питання цілісності, системності, послідовності запровадження освітнього процесу в умовах воєнного стану та дистанційного навчання дошкільників. В своїй презентації вона наголошувала, що дистанційна форма проведення занять потребує більшої уваги до його структури, адже за 10-15 хвилин слід встигнути дати дітям інформацію з декількох розділів програми стисло і зрозуміло, більше використовуючи наочного та дидактичного матеріалу.

ВИСТУПИЛА:

Любов ІНЬКОВА, вихователька, яка запропонувала прийняти до уваги презентаційні матеріали щодо цілісності, системності, послідовності запровадження освітнього процесу в умовах воєнного стану та дистанційного навчання дошкільників та постійно працювати над його виконанням.

2.3. СЛУХАЛИ: Надію МАТЮЩЕНКО, вихователя-методиста ЗДО №5, яка в своїй презентації звернула увагу педагогів на основні форми організації дистанційної освіти з дошкільниками. Більше за все вона звертала увагу на дотримання санітарних норм під час організації дистанційного навчання та на можливості використання різноманітних інформаційних сайтів та платформ.

ВИСТУПИЛА: Світлана КОЛІСНИК, вихователька, яка запропонувала опанувати різні інформаційні платформи та постійно підтримувати зв’язки і працювати з дітьми та батьками дистанційно використовуючи різні інформаційні платформи.

2.4. СЛУХАЛИ: Тетяну ЛИСЬОНКОВУ, виховательку, яка запропонувала увазі педагогів майстер-клас «Онлайн-інструменти для створення ігрових вправ для роботи з дітьми в онлайн режимі», під час якого ознайомила з практичними діями щодо створення ігрових вправ для дітей на різних платформах.

ВИСТУПИЛА:Тетяна РУБАН, вихователька, яка подякувала за змістовний, практичний майстер-клас, запропонувавши педагогам використовувати отримані практичні матеріали для роботи з дошкільниками в дистанційному форматі

2.5. СЛУХАЛИ:

Надію МАТЮЩЕНКО,вихователя-методиста ЗДО яка ознайомила педагогів з перспективним план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2024 рік

ВИСТУПИЛА:Олена СЕРДЮК, вихователька, яка запропонувала затвердитиперспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2024 рік.

2.6. ВИРІШИЛИ:

2.1. Інформацію щодо виконання рішень педагогічної ради від 30.08.2023 року прийняти до уваги та постійно працювати над неухильним його виконанням.

(постійно, відповідачі педагоги)

2.2. Прийняти до уваги презентаційні матеріали щодо цілісності, системності, послідовності запровадження освітнього процесу в умовах воєнного стану та дистанційного навчання дошкільників і постійно працювати над його виконанням та вдосконаленням освітньої роботи з дітьми під час воєнного стану та дистанційного навчання.

(постійно, відповідачі педагоги)

2.3. Педагогам опановувати роботу з різними комп’ютерними технологіями та постійно підтримувати зв’язки і працювати з дітьми та батьками дистанційно використовуючи різні інформаційні платформи.

(до10.02.2024, відповідачі педагоги)

2.4. Педагогічним працівникам використовувати отримані практичні матеріали для роботи з дошкільниками в дистанційному форматі.

(постійно, відповідачі педагоги)

2.5. Затвердитиперспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2024 рік.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

Голова Світлана КОФАН

Секретар Надія МАТЮЩЕНКО

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №5 «МАЛЯТКО» комбінованого типу

ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

ПРОТОКОЛ

засідання педагогічної ради

30.08.2023 №1

м. Первомайський

Голова - С.П. Кофан

Секретар - Н.О. Матющенко

Присутні: 16 членів педагогічної ради

Відсутні : 0

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Новий навчальний рік - нові перспективи (круглий стіл)

1.1Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

1.2 Вибори секретаря педагогічних рад

1.3. Аналітична довідка щодо підготовки вікових груп до нового 2023/2024 навчального року.

1.4. Основні напрямки роботи та завдання педагогічного колективу щодо дистанційного навчання на 2023/2024 навчальний рік. Підготовка закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності

1.5.Обговорення, корегування та затвердження:

- навчального плану ЗДО №5 на 2023/2024 навчальний рік;

- річного плану роботи педагогічного колективу на 2023/2024 навчальний рік;

- плану наступності роботи ЗДО №5 та Первомайського ліцею №2 на 2023/2024 навчальний рік;

- плану роботи з дітьми неохопленими дошкільною освітою на 2023/2024 навчальний рік;

- режиму дня вікових груп на 2023/2024 навчальний рік;

- розкладу занять вікових груп на 2023/2024 навчальний рік та під час дистанційного навчання;

- плану оздоровчої роботи на 2023/2024 навчальний рік та оздоровчий період;

- погодження схеми написання календарного плану;

- ознайомлення з перспективним планом атестації;

- ознайомлення з перспективним планом проходження курсової перепідготовки педагогами ЗДО.

1.7. Презентація методичних та дидактичних посібників (власні надбання педагогів, творчі звіти педагогів)

1.8. Рішенняпедагогічної ради

1.1. СЛУХАЛИ: Світлану КОФАН, директора ЗДО №5, яка проінформувала присутніх педагогів про виконання рішення педагогічної ради від 30.05.2023 року

ВИСТУПИЛИ: Людмила ЗАСЯДЬВОВК, вихователька, запропонувала інформацію щодо виконання рішень педагогічної ради від 30.05.2023 року прийняти до уваги та неухильно виконувати

1.2. СЛУХАЛИ:Світлану КОФАН, директора ЗДО, яка запропонувала обрати, на наступний навчальний рік секретаря педагогічних рад.

ВИСТУПИЛИ:

Тетяна ТОВКАЧ, вихователька, яка запропонувала обрати секретарем педагогічних рад Надію МАТЮЩЕНКО, вихователя-методиста ЗДО №5.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

1.3. СЛУХАЛИ: Надію МАТЮЩЕНКО, вихователя-методиста ЗДО №5, яка ознайомила педагогів з довідкою щодо підготовки вікових груп до нового 2023/2024 навчального року. У довідці вона відзначила кращу підготовку групових приміщень та педагогів до роботи в дистанційному режимі, це Ганна БОРОДАВКА, Ірина КОВАЛЕНКО, Тетяна ТОВКАЧ, Олена СЕРДЮК.

ВИСТУПИЛИ: Любов ІНЬКОВА, вихователька, яка запропонувала взяти до уваги інформацію щодо підготовки вікових груп до навчального року, постійно працювати над поповненням дидактичного матеріалу, оздоблення приміщення груп.

1.4. СЛУХАЛИ: Надію МАТЮЩЕНКО,вихователя-методиста ЗДО проосновні напрямки роботи та завдання педагогічного колективу щодо дистанційного навчання на 2023/2024 навчальний рік та підготовку закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

ВИСТУПИЛИ:

Людмила ЗАСЯДЬВОВК, вихователька котра запропонувала інформацію щодо основних напрямків роботи та завдання педагогічного колективу щодо дистанційного навчання на 2023/2024 навчальному році та підготовку закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного

захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності взяти до уваги та суворо дотримуватися

1.5. СЛУХАЛИ: Надію МАТЮЩЕНКО,вихователя-методиста ЗДО яка запропонувала педагогам обговорити, корегувати та затвердити:

- навчальний план ЗДО №5 на 2023/2024 навчальний рік;

- річний плану роботи педагогічного колективу на 2023/2024 навчальний рік;

- план наступності роботи ЗДО №5 та Первомайського ліцею №2 на 2023/2024 навчальний рік;

- план роботи з дітьми неохопленими дошкільною освітою на 2023/2024 навчальний рік;

- режим дня вікових груп на 2023/2024 навчальний рік;

- розклад занять вікових груп на 2023/2024 навчальний рік та під час дистанційного навчання;

- план оздоровчої роботи на 2023/2024 навчальний рік та оздоровчий період;

- погодження схеми написання календарного плану;

- ознайомлення з перспективним планом атестації;

- ознайомлення з перспективним планом проходження курсової перепідготовки педагогами ЗДО.

Вона загострила увагу на інтеграції побудови освітнього процесу в закладі: інноваційні аспекти та завдання педагогічного колективу закладу дошкільної освіти по роботі над освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», звернувши увагу на пріоритетні напрямки та завдання діяльності педагогічного колективу ЗДО №5 на 2023/2024 навчальний рік, з урахуванням дистанційної форми роботи.

У своєму виступі вихователь-методист особливу увагу звернула на нове Положення про атестацію педагогічних працівників та його вимогами, ознайомила педагогів із списком щодо проходження чергової курсової перепідготовки педагогів та спецкурсів у наступному навчальному році.

ВИСТУПИЛИ:

Тетяна ЛИСЬОНКОВА, вихователька ЗДО. У своєму виступі вона запропонувала прийняти до уваги перелічені плани та заходи, затвердити їх та прикласти максимум зусиль для їх виконання в умовах воєнного стану та при дистанційному навчанні.

Людмила ЗАСЯДЬВОВК, вихователька, яка запропонувала планування роботи вести за блочно-тематичним принципом, за режимними моментами, запис вести текстовою формою.

Ганна БОРОДАВКА, вихователька, яка запропонувала затвердити педагогічне навантаження педагогів на 2023/2024навчальний рік

1.6. СЛУХАЛИ: педагогів, які презентували посібники, виготовлені власними руками.

ВИСТУПИЛА: Любов ІНЬКОВА, член творчої групи, яка запропонувала відзначити посібники:

Ганни БОРОДАВКИ - підбірка ілюстрованих таблиць-схем до художніх творів та виготовлений нею кубик «Емоції», засіб для підтримки поведінки, уваги на заняттях.

Олени СЕРДЮК, лепбук «Що для чого?» та дидактичну гру «З якого матеріалу зроблено»

Тетяни ЛИСЬОНКОВОЇ дидактичні ігри «Прикрась віночок» та «Машина «Математична лінійка»

Ірини КОВАЛЕНКО дидактичні ігри «Веселий потяг», «Збери квітку»

1.7. ВИРІШИЛИ:

1.1.Н.О. Матющенко обрати секретарем педагогічних рад на 2023/2024 навчальний рік ( на навчальний рік)

1.2. Інформацію щодо виконання рішень педагогічної ради від 30.05.2023 року прийняти до уваги та неухильно виконувати

(постійно, відповідачі педагоги)

1.3. Постійно працювати над поповненням дидактичного матеріалу, оздоблення приміщення груп.

(постійно, відповідачі педагоги)

1.4.Суворо дотримуватися основних напрямків роботи та завдань щодо дистанційного навчання на 2023/2024 навчальному році та по підготовці закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності

(до 10.11.2023, відповідачі вихователі)

1.5. Затвердити:

- освітню програму за якою працює ЗДО, відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти. Це освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина», рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України № 1/1-4960 від 23.07.2020р.) на 2023/2024 навчальний рік;

- річний план роботи педагогічного колективу на 2023/2024 навчальний рік;

- план наступності роботи ЗДО№5 та Первомайського ліцею №2 на 2023/2024 навчальний рік;

- план роботи з дітьми неохопленими дошкільною освітою на 2023/2024 навчальний рік;

- режим дня та розклад занять вікових груп на 2023/2024 навчальний рік;

- план оздоровчої роботи на 2023/2024 навчальний рік та оздоровчий період;

- навчальний план роботи на 2023/2024 навчальний рік,

- схему написання календарного плану,

- перспективний план атестації і проходження курсової перепідготовки.

- перспективне тижневе навантаження педагогічних працівників.

Планування роботи вести за блочно-тематичним принципом, за режимними моментами, запис вести текстовою формою.

(протягом навчального року, відповідачі педагоги)

1.6. Відзначити кращі посібники:

Ганни БОРОДАВКИ - підбірка ілюстрованих таблиць-схем до художніх творів та виготовлений нею кубик «Емоції», засіб для підтримки поведінки, уваги на заняттях.

Олени СЕРДЮК, лепбук «Що для чого?» та дидактичну гру «З якого матеріалу зроблено»

Тетяни ЛИСЬОНКОВОЇ дидактичні ігри «Прикрась віночок» та «Машина «Математична лінійка»

Ірини КОВАЛЕНКО дидактичні ігри «Веселий потяг», «Збери квітку»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

Голова Світлана КОФАН

Секретар Надія МАТЮЩЕНКО

Кiлькiсть переглядiв: 10935