Перовомайський заклад дошкільної освіти №5 "МАЛЯТКО"постійно проводить набір дітей віком від 1,5 до 5 років!

Документи, необхідні для зарахування: (відповідно до пункту 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, та згідно з листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу" від 25.05.2011 №1/9-389)

  • Медична довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря про те, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
  • Довідка дільничого лікаря про епідеміологічне оточення;
  • Ксерокопія свідоцтва народження дитини; ксерокопія індефікаційного коду
  • Заява батьків або осіб, які їх замінюють щодо влаштування дитини до дитячого закладу;
  • Направлення місцевого ограну управління освітою (для прийому дітей до дошкільного начального закладу).

Чи може керівник закладу дошкільної освіти прийняти дитину,батьки якої відмовляються від щеплень?

Згідно з пунктом 6 примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 листопада 2002 р.№ 434, питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією.
Довідка за формою № 026/о (наказ МОЗ «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)2 від 27 грудня 1999 р.№ 302) видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.
Наразі, згідно зі статтею 12 Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р.№ 2402-ІІІ батьки несуть відповідальність за стан здоров’я дитини, її фізичний розвиток.
Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 р. № 1645-ІІІ медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов’язані надавати об’єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їхнім законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п’ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їхніх об’єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об’єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров’я і подальші наслідки.
Таке право на відмову від профілактичних щеплень закріплене і в пункті 18 Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 3 лютого 2006 р.№ 48. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, діти можуть бути прийняті до дошкільного закладу та відвідувати його.
Питання щодо відвідування закладу дошкільної освіти дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішує лікарсько-консультативна комісія,як це передбачено пунктом 6 І Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу (наказ МОЗ від 29 листопада 2002 р. № 434).
З огляду на наведені вище нормативи приймати рішення про можливість відвідування дитиною закладу дошкільної освіти мають саме медичні установи.І за наявності відповідних медичних довідоквстановленого зразка з висновком лікаря, в яких зазначено, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти,керівник закладу зобов’язаний прийняти дитину до дитячого садка.
У свою чергу батькам, які використовують право відмовитися від щеплень, слід пам’ятати, що відмова від вакцинації є також певним ризиком для здоров’я дитини, адже профілактичні щеплення сприяють формуванню імунітету.
Карту профілактичних щепленьза формою № 063/о затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення» від 10 січня 2006 р. №1. Її заповнюють відповідальні особи закладів охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форм власності та ведуть в амбулаторно-поліклінічних, виховних і навчальних закладах. Карта профілактичних щеплень має бути чітко й розбірливо заповнена. Виправлення помилок підтверджується підписом особи, яка її заповнює, із зазначенням дати внесених змін. Відповідальною за інформацію, яка надана в формі № 063/о, є особа, що її заповнила. Строк зберігання облікової форми – 5 років.

Чи може керівник закладу дошкільної освіти відмовити батькам у прийомі дитини до закладу без медичної довідки?

Так. Тому, що зідно з Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305, а також ст.15 Закону України від 06.04.2000р. "Про захист населення від інфекційних хвороб" прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом.
Довідка видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також, якщо їй проведено профілактичні щеплення, згідно з календарем щеплень, і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або носіями бактерій.
Кiлькiсть переглядiв: 942