Умови доступності закладу дошкільної освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

З метою забезпечення освітніх послуг для всіх учасників навчально-виховного процесу, в тому числі для дітей з порушеннями опорно - рухового- апарату в закладі обладнано під'їзд який відповідає основним вимогам з 12 лютого в ЗДО відкрито інклюзивну групу для дітей з особливими освітніми потребами , в якій виховується 2 дітей ( затримка психічного розвитку, сенсоматорна алалія ) для дітей з особливими освітніми потребами ООП створено:

· доступність будівель і приміщень;

· індивідуалізація освітнього процесу з урахуванням діагнозів дітей з ООП;

· використання відповідних форм і методів освітньої роботи (використання корекційних програм);

· психолого-педагогічний супровід;

· дотримання законодавчої бази по інклюзії: введено посаду асистента вихователя (за умови складних психофізичних вад); доповнено класифікатор професій та їх передбачення Типовими штатними нормативами (1 асистент вихователя на 1 інклюзивну групу для організації корекційно-розвивальної роботи); визначені посадові обов'язки асистента вихователя;

· забезпечення соціального середовища у закладі для вирішення проблем інклюзивної освіти (всі педагоги намагаються створювати у закладі радісну і доброзичливу атмосферу, формують позитивне ставлення вихованців та їх батьків до дітей з ООП);

· відкритість освітнього закладу для відвідування дітьми з ООП (зміна поглядів, переконань, філософії, менталітету усіх учасників освітнього процесу - дітей, батьків, педагогів, обслуговуючого персоналу, що є важливим для створення у закладі оптимального комфортного середовища;

· створення інклюзивного освітнього простору в закладі дошкільної освіти (забезпечення відповідного оснащення та обладнання освітнього процесу):

- постійне поповнення змістового ігрового обладнання;

- забезпечення демонстраційним та роздавальним матеріалом, індивідуальними картками

зі спеціальними завданнями з різних розділів програми;

- поповнення спеціального традиційного і нетрадиційного фізкультурного

обладнання, ігрових м'яких модулів тощо;

· створення групи індивідуального психолого-медико-педагогічного супроводу, з метою розробки системи роботи йзаходівщодо оздоровчо-корекційної педагогічної роботи з дітьми з ООПта контролю за їх виконанням;

· здійснення прийому дітей з ООП до закладу дошкільної освіти відповідно до Положення про порядок загальної електронної реєстрації дітей для поступлення у Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) та правил прийому дітей до закладу (прийом дітей-інвалідів, які не мають протипоказань щодо відвідування дошкільних освітніх закладів, здійснюється за квотою вільних пільгових місць у закладі);

· дітям, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, гарантується право навідвідування Первомайського закладу дошкільної освіти (ясла-садок)

· створення раціональної системи фізкультурно-оздоровчої та лікувально-профілактичної роботиз урахуванням вимог програми для дітей загального розвитку та корекційних програм для дітей з ООП, а також вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів;

· забезпечення інтеграції дітей з ООП у загальний освітній процес (освітній простір закладу для інклюзивних дітей - це неоціненний досвід; щоденне спілкування з однолітками, цілеспрямоване виховання поліпшує їх моторний, мовний, соціальний, особистісний, емоційний розвиток; ровесники відіграють роль еталонів і зразків для дітей з особливими освітніми потребами);

· організація соціальної взаємодії між здоровими дітьми та дітьми з ООП, направленої на гармонізацію дитячих взаємовідносин;

· створення адаптивно-освітнього простору, який задовольняє освітні потреби дитини з ООП;

· забезпечення тісної співпраці з батьками, надання консультативної допомоги сім'ям, які виховують дітей з ООП, залучення законних представників до процесу навчання та виховання дитини, формування у них адекватного відношення до особливостей її розвитку, напрацювання оптимальних варіантів сімейного та суспільного виховання;

Впровадження інклюзивної форми навчання та виховання в закладі дошкільної освіти - це крок назустріч дитині, це нові підходи до навчання дітей з ООП: не дитина повинна підлаштовуватися під загальну систему навчання і виховання, а саму систему слід спрямовувати на задоволення потреб та інтересів кожної окремої дитини. Колектив Первомайського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Малятко» створює усі належні умови для виховання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

/Files/photogallery/IMG_3497.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 711